مقاله ترجمه شده درباره ارتجاعی تر و قوی تر کردن دخیره مبتنی بر فلش – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

شیفت فلش: ارتجاعی تر و قوی تر کردن دخیره مبتنی بر فلش


عنوان انگلیسی مقاله:

ShiftFlash: Make flash-based storage more resilient and robust


کلمات کلیدی مقاله:

CDP، ذخیره سازی فلش، بهبود ،،SSD تغییر زمان


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی نرم افزار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2 پیش زمینه

2.1 پیش زمینه فلش و SSD

2.2 کارکرد توقف زمان

3 طراحی و اجرای شیفت فلش

3.1 تولید صفحات جایگزین

3.2 جزئیات شیفت فلش

3.2.1 ساختارهای اصلیِ دادها

3.2.2 فرآیند بازیابی(ریکاوری)

3.2.3 چگونه کار می کند؟

3.3 پنجره حفاظت

3.4 تعدیل فرسوده سازی و فرآیند زباله روبی

4 روش ارزیابی و نتایج

4.1 راه اندازی آزمایشی

4.2 معیارهای عملکرد

4.3 تاثیرات تعدیل فرسوده سازی و زباله روبی

4.4 تشدید نوشتن

4.5 مقایسه بازیابی

5. بحث

6. کارهای مرتبط

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Over the past decades, Flash Memory based Solid-state Drives (SSDs) have been widely used in mobile devices and laptops [1,2] and are becoming more and more popular even in large-scale data centers [3,4]. It’s been said that flash technology has the potential to fundamentally change the current storage hierarchy. SSD has enjoyed its amazing success for its salient features which are commonly cited as extremely low random read access latency, high shock resistance, reasonable high reliability, low power consumption, non-volatility and small form size. Those superior merits mainly result from the absence of the mechanical moving components which dominate the high access latency of hard disk drives (HDDs). But, on the other hand, it also suffers from several inherent limitations imposed by the physical properties of its chip components, including notorious small random write performance, limited life cycles. The vast majority of existing research work was aiming at mitigating the limitations in order to make it work better and explore possible usage spaces of SSDs. For example, a variety of data layouts and FTL algorithms and implementations [5–13] have been proposed and judiciously evaluated to overcome those limitations. SSDs have also been deployed to be integrated into the storage hierarchy, either as an added tier like read/write cache layer [14–16] or as a component of hybrid storage architecture [17–19].

1. مقدمه
در طول چندین دهه گذشته، دستگاه های حالت جامد (SSD) مبتنی بر حافظه فلش به طور گسترده در دستگاه های سیار و لپت تاپ ها مورد استفاده قرار گرفته است [1,2] و حتی در مراکز داده در مقیاس بزرگ نیز به عنصری محبوب تبدیل شده است [3,4]. گفته شده است که فناوری فلش دارای توان بالقوه برای تغییر بنایدین ساختار فعالی دخیره سازی است. ساختار SSD موفقیت بسیاری از نظر ویژگی های انعطاف پذیر کسب کرده است که برخی از آن ها تاخیر پایین برا ی دسترسی قرائت تصادفی، مقاومت بالا به ضربه، اطمینان پذیری بالا و قابل قبول، مصرف توان پایین، غیر نوسان پذیری و اندازه کوچک است. این معیارهای برتری اساسا به دلیل عدم وجود اجزای متحرک مکانیکی حاصل شده است که نقش مهمی در تاخیر دسترسی بالا در درایوهای دیسک سخت (HDD) دارد. اما از طرف دیگر از برخی محدودیت های ذاتی تحمیل شده به دلیل ویژگی های فیزیکی اجزای تراشه رنج می برد که نمونه آن عملکرد نامناسب رایت تصادفی و طول عمر محدود است. بخش اعظمی از تحقیقات بر حذف این محدودیت ها به منظور کارایی بهتر SSD ها و بررسی استفاده ممکن از فضاهای SSD متمرکز شده است. به عنوان مثال، انواع مختلفی از ساختارهای داده و الگوریتم های FTL و پیاده سازی ها [5-13] پیشنهاد داده شده است و برای غلبه بر این محدودیت های مورد ارزیابی واقع شده اند. همچنین SSD ها برای ادغام با ساختارهای ذخیره سازی به عنوان یک لایه افزوده شده همانند لایه کش خواندن/ نوشتن [14-16] یا به عنوان یک جز از ساختار دخیره سازی ترکیبی [17-19] به کار گرفته شده اند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید