مقاله ترجمه شده درباره مسافت دید و شیب‌ قوس افقی در طراحی تونل های جاده ای در برابر بزرگراه ها – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مسافت دید و شیب‌ قوس افقی در طراحی تونل های جاده ای در برابر بزرگراه ها: بخش دوم (کامیون ها)


عنوان انگلیسی مقاله:

Sight distance and horizontal curve aspects in the design of road tunnels vs. highways: Part II (trucks)


کلمات کلیدی مقاله:

عملکرد کامیون، تونل جاده ای، ایمنی تونل، سرعت طراحی، قوس افقی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران و معدن


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه، تونل و فضاهای زیرزمینی، مهندسی راه و ترابری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1) مقدمه: تونل‌ها در مقابل بزرگراه‌ها و ارتباط با کامیون

۱.۱ نیاز به استانداردهای کامیون‌ها برای قوس‌های افقی

۱.۲دیدگاه طراحی هندسی و اهداف تحقیق

2.1. پیاده‌سازی مسافت دید برای کامیون‌ها

3.1. حداقل شعاع قوس افقی براساس معیار تعادل

3.1.1. حداکثر شیب عرضی (emax) برای کامیون‌ها

3.1.2 ضریب اصطکاک جانبی (fR) کامیون‌ها

3.2. حداقل شعاع قوس‌های افقی (RHSD) براساس ملاحظات مسافت دید

3.2.1. محل محور لاین داخلی رانندگان کامیون جهت تعیین شعاع قوس افقی براساس ملاحظات مسافت دید

۳.۲.۱.۱ محل رانندة خودروی مسافربری

۳.۲.۱.۲ محل رانندة کامیون

3.2.2. مقادیر طرح شعاع‌های قوس افقی تونل جاده‌ای برای کامیون‌ها براساس مسافت دید موردنیاز

3.2.3. مقادیر طرح شعاع‌های قوس افقی پایانه تونل (EOT) براساس مسافت دید موردنیاز

4)خلاصه و نتیجه‌گیری

پیوست الف


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Background: tunnels vs. open highways and trucks’ relevance The design of road tunnels is an essential component in highway geometric design. The need for roadway’s construction along difficult topography including overcoming natural conditions is the major motivation for selecting the road tunnel alternative solution. Road tunnels’ solution minimizes the damage to the environment and land, preserves land resources, and reduces traffic congestion and air pollution. As far as Heavy Good Vehicle (HGV) is concerned, the tunnel walls and the bounded cross-section are physical obstacles, which should be considered during the design process. Heavy good vehicles (HGV i.e. trucks) might be restricted while passing through the tunnel section including a potential inability to perform a U-turn maneuver. An additional issue to take into account while considering trucks in the design process is the need to locate complementary elements inside the tunnel envelope in addition to the traffic envelope, transport of dangerous goods, and signs’ installations (for traffic and fire safety guidance).

1) مقدمه: تونل‌ها در مقابل بزرگراه‌ها و ارتباط با کامیون
طراحی تونل‌های جاده‌ای یکی از اجزای اصلی طراحی هندسی بزرگراه است. ضرورت احداث سواره‌رو در کنار توپوگرافی دشوار از جمله شرایط طبیعی غالب انگیزه اصلی این تحقیق برای انتخاب راهکاری دیگر برای تونل جاده‌ای بود. راهکار تونل‌های جاده‌ای آسیب وارد به محیط زیست و اراضی را کمتر می‌کند، منابع ارضی را حفظ می‌کند و ازدحام ترافیک و آلودگی هوا را نیز می‌کاهد.
در مورد وسایل نقلیه سنگین (HGV)، دیواره‌ها و سطح مقطع محصورشده تونل موانع فیزیکی‌اند که باید طی فرآیند طراحی مورد توجه قرار گیرند. وسایل نقلیه سنگین (مثل کامیون‌ها) ممکن است حین عبور از داخل مقطع تونل مثلاً به دلیل ناتوانی احتمالی اجرای دور یوشکل محدود باشند. یکی از مسائل دیگر لازم به رسیدگی در مورد کامیون‌ها در طی فرآیند طراحی ضرورت جانمایی المان‌های مکمل در داخل محیط کامیون علاوه بر محیط ترافیک، حمل و نقل کالاهای خطرناک و تابلوها (ترافیکی و راهنمایی رانندگی) است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید