مقاله ترجمه شده درباره شبه مدل برای روش های آنالیز تصمیم گیری چند معیاره – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

وزن دهی افزایشی ساده – شبه مدل برای روش های آنالیز تصمیم گیری چند معیاره


عنوان انگلیسی مقاله:

Simple additive weighting—A metamodel for multiple criteria decision analysis methods


کلمات کلیدی مقاله:

تصمیم گیری چندمعیاره، روش آنالیز تصمیم گیری چندمعیاره، سیستم های تخصصی، TOPSIS، وزن دهی افزایشی ساده، حفظ رتبه بندی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها و مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- روش TOPSIS

3- تفاسیر TOPSIS

4- رفع ابهام TOPSIS

5- مثال هوانگ و یونگ

6- نتایج

ضمیمه


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA) is a topic well represented in the field of expert systems; many of them employ MCDA for solving complex problems of decision making (see Alemi- Ardakani, Milani, Yannacopoulos, & Shokouhi, 2016; Mardani, Ju- soh, & Zavadskas, 2015; Östermark & Salmela, 1988; Ozernoy, 1988). Solving an MCDA problem is usually understood as determining an alternative (a decision variant) which corresponds to the best, in the decision maker’s opinion, combination of (at least two) criteria values, or in a broader sense, as ranking alternatives from the best (in the above meaning) to the worst one. Because attaining the maximal values with respect to all criteria simultaneously, in general, impossible, solving an MCDA problem requires that some information on preferred combinations of criteria values (so called preference information) has to be articulated by the decision maker (DM).

1- مقدمه
آنالیز تصمیم گیری چندمعیاره (MCDA) یک عنوانی می¬باشد که به خوبی در زمینه¬ی سیستم¬های تخصصی بیان شده است (نمایش داده شده است)؛ بسیاری از آن¬ها MCDA را برای حل مسایل پیچیده¬ی تصمیم گیری به کار می¬برند (Alemi – Ardakani, Milani, Yannacopoulos & Shokohi, 2016; Mardani, Jusoh, & Zavadskas, 2015; Ostermark & Salmela, 1988; Ozernoy, 1988 را ببینید).
حل یک مساله¬ی MCDA معمولا به صورت تعیین یک راه حل (جایگزین یا تناوب) (یک نوع تصمیم) تعریف می¬شود که با بهترین، در ایده¬ی تصمیم گیرندگان مرتبط می¬باشد و ترکیبی از (حداقل دو) مقدار معیار، یا در یک معنی گسترده تر، به صورت راه¬حل¬های (جایگزین¬های یا تناوب¬های) رتبه بندی از بهترین (در معنی بالا) تا بدترین تعریف می¬شود. از آنجایی که به طور کلی، دستیابی به مقادیر ماکزیمم با توجه به همه¬ی معیارها به طور همزمان غیرممکن می¬باشد حل یک مساله MCDA نیاز به برخی اطلاعات درباره¬ی ترکیب ترجیحی (اولویت) مقادیر معیار (که اطلاعات برتر (ترجیحی) نیز نامیده می¬شود) دارد که باید توسط تصمیم گیرندگان (DM) توضیح داده شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید