مقاله ترجمه شده درباره شبیه سازی سه بعدی بالاروی موج در موج شکن های پوشیده شده با واحد آنتی فر – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

شبیه سازی سه بعدی بالاروی موج در موج شکن های پوشیده شده با واحد آنتی فر


عنوان انگلیسی مقاله:

Simulating three dimensional wave run-up over breakwaters covered by antifer units


کلمات کلیدی مقاله:

بالاآمدگی موج، عضو آنتی فر، شبیه سازی عددی، FLOW3D


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه، آب و سازه های هیدرولیکی و سازه های دریایی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مدل CFD

مدل اعتبارسنجی اولیه

استقلال شبکه

الگوی قرارگیری

هرمی بسته

نتایج

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

INTRODUCTION
Wave run-up over coastal structures and breakwaters is one of the most important hydraulic reactions used in crest elevation of designs for coastal structures. The design of rubble mound breakwaters is typically based on empirical formula and physical modeling. One limitation of this approach is that there are many different aspects of wave interaction with a breakwater, such as elevation of the run-up tip and armour stability and these are treated separately. Nowadays the development and evaluation of numerical models to simulate run-up phenomenon is one of the most interesting topics in coastal engineering. Numerical models are useful tools applied to the early design stages of coastal structures, they are used to help coastal physical modeling in the design tests to measure quantities that are difficult to assess in other modeling techniques such as prototype and scaled down physical models (Altomare et al., 2012). Until recently, numerical models could not predict the complex wave situations that occur in front of breakwaters. So far, wave runup and overtopping on rubble mound breakwaters have been investigated by many researchers (Van Der Meer et al., 2005).

مقدمه
بالاآمدگی موج در اطراف سازه های ساحلی و موج شکن ها یکی از مهم ترین عکس العمل های هیدرولیکی است که در تعیین بلندی نوک (ارتفاع تراز) در طراحی سازه های ساحلی مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی موج شکن های توده سنگی بر پایه ای از نمونه¬های قواعد تجربی و نمونه های فیزیکی می باشد. یکی از محدودیت های این روش این است که، جنبه های متفاوتی از عکس العمل امواج با یک موج شکن وجود دارد، به عنوان مثال ارتفاع بالاروی و پایداری آمور که هر یک جداگانه بررسی می شوند. امروزه تکامل و ارزیابی عددی مدل های شبیه سازی شده از پدیده ی بالاروی یکی از جذاب ترین موضوعات در مهندسی ساحل می باشد.
مدل های عددی ابزارهای مفیدی هستند که در مراحل طراحی سازه های ساحلی کاربرد دارند. آن ها (مدل های عددی) در مدل های فیزیکی ساحلی در طراحی آزمایشات بسیار مفید هستند. در واقع این آزمایشات برای اندازه گیری کمیت هایی از طراحی هستند زیرا ارزیابی آن ها در مدل های دیگر مثل نمونه های اولیه و مدل های فیزیکی با مقیاس کوچک سخت خواهد بود. (Altomare et al 2012) تا اخیراً، مدل های عددی نمی توانستند مجموعه های رفتارهای موج را که در جلوی موج شکن های توده سنگی هستند پژوهش نمایند (Van Der meer et al, 2005)


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید