مقاله ترجمه شده درباره حلالیت مواد سرد کننده R22 ،R23 ،R32 ،R134a ،R152a ،R125 و R744 در آب با استفاده از معادلات حالت – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

حلالیت مواد سرد کننده R22 ،R23 ،R32 ،R134a ،R152a ،R125 و R744 در آب با استفاده از معادلات حالت


عنوان انگلیسی مقاله:

Solubility of R22, R23, R32, R134a, R152a, R125 and R744 Refrigerants in Water by Using Equations of State


کلمات کلیدی مقاله:

پارامترهای برهم کنش باینری، مواد سردکننده، VPT


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی و فیزیک


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی کاربردی، فیزیک کاربردی و شیمی فیزیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مدلسازی ترمودینامیک

1.2 معادله حالت CPA

3. نتایج و بحث

4. نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

There is a wide variety of refrigerants used in air conditioning equipment. In general the most common refrigerants used in the industry belong to the three categories of CFC, HCFC and HFC. The group of CFC is chloro fluoro carbon refrigerants such as R11 that were found as the most harmful to ozone layer. HCFC are hydro chloro fluoro carbon refrigerants, such as R22 that were identified as slightly harmful to the ozone layer, and HFC are the hydro fluorocarbon refrigerants, such as R134a. The last group is the new refrigerants that do not harm the ozone layer, and are being used to replace the CFC and HCFC. The chloro fluoro carbons have been widely used as refrigerants, solvents, propellants and foaming agents. These refrigerants have increased the greenhouse effect and a strong ozone depletion potential [1]. Development of alternatives to replace CFCs is necessary to protect the world’s environment. Then hydro fluoro carbons group (HFCs) that contain no chlorine, are selected as good candidates [2].

1. مقدمه
انواع وسیعی از موادسردکننده مورد استفاده در تجهیزات تهویه هوا وجود دارد. به طور کلی رایج ترین مواد سردکننده مورد استفاده در صنعت متعلق به سه گروه CFC,HCFC,HFC می باشد. گروه CFC مواد سردکننده کلروفلروکربن مانند R11 است که به عنوان مضرترین ماده به لایه اوزون معرفی می گردد. HCFC مانند R22 مواد سردکننده هیدروکلرو فلروکربن می باشند که به عنوان اندکی مضر به لایه اوزون شناسایی می گردند و HFC ها مانند R134a مواد سردکننده هیدروفلوروکربن می باشند. گروه آخر مواد سردکننده جدید می باشند که به لایه اوزون صدمه نمی رسانند و برای جایگزینی CFC و HCFC در حال استفاده می باشند.
کلروفلروکربن ها به طور رایج به عنوان حلال ها، مواد سردکننده، پروانه ها و عامل فوم ساز استفاده می گردند. این مواد سردکننده اثر گلخانه ای و پتانسیل تقلیل اوزون قوی (1) را افزایش داده اند. توسعه جایگزین ها برای جایگزین کردن CFCها باری حفاظت از محیط زیست جهانی ضروری است. گروه هیدروفلوروکربن ها (HFC) که بدون کلرین می باشند، به صورت کاندیدهای خوب انتخاب می گردند (2).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید