مقاله ترجمه شده درباره آسیب پذیری ایستایی یک سازه بتن مسلح موجود و تقویت ساختمان در برابر زمین لرزه با CFRP و جدا نمودن پی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

آسیب پذیری ایستایی یک سازه بتن مسلح موجود و تقویت ساختمان در برابر زمین لرزه با CFRP و جدا نمودن پی: مطالعه موردی


عنوان انگلیسی مقاله:

Static vulnerability of an existing r.c. structure and seismic retrofitting by CFRP and base-isolation: A case study


کلمات کلیدی مقاله:

سازه های قاب دار بتن مسلح، آسیب پذیری ایستایی، جدا نمودن پی، پلیمرهای مسلح شده به فیبر کربن، تحلیل دینامیکی غیر خطی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 خاک و پی، سازه و زلزله


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. طرح و طراحی شبیه سازی شده سازه اصلی

3. تقویت ساختمان با رپینگ CFRP و جداسازی پی

4. مدلهای ظرفیت اعضا و اتصالات قاب بتن مسلح

5. نتایج عددی

6. نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

In general, the static vulnerability of old Italian reinforced concrete (r.c.) framed buildings can be traced to degradation of the material properties, due to the effects of time and earthquakes [1], and low building standards, with insufficient attention to details and poor quality control at the time of construction [2]. The assessment of their structural weakness is complex due to a lack of effective knowledge of the structure [3] and accuracy and reliability of the capacity models available in the scientific literature for evaluating failure mechanisms, both ductile, at member level, and brittle, at section and joint levels. A lot of mechanical-empirical formulations, calibrated in accordance with experimental data, is available to evaluate ductile mechanism in terms of chord rotation capacity [4]. Moreover, brittle mechanism at section level represents a typical problem in columns of r.c. existing framed structures designed in line with out-of-date seismic codes, where capacity design criteria to avoid brittle failure modes were not provided [5]. Finally, brittle failure mechanism at joint level is observed in recent earthquakes, especially in cases of framed structures designed for gravity loads only. The accuracy and reliability of theoretical and empirical models available for evaluating shear strength of beam-to-column r.c. joints can be found in [6].

1. مقدمه
به طور کلی، آسیب پذیری ایستایی ساختمان های قاب دار بتن مسلح ایتالیایی قدیمی (r.c.) ناشی از تخریب خصوصیات مواد ، به خاطر اثرات زمان و زلزله، و استانداردهای ساختمان پائین، با توجه ناکافی به جزئیات و کنترل کیفیت ضعیف درزمان ساخت می باشد. سنجش ضعف ساختاری ( سازه ای)آنها به خاطر فقدان دانش موثر راجع به سازه، و صحت و قابلیت اطمینان مدلهای ظرفیت موجود در نوشتجات علمی برای ارزیابی مکانیسم های گسیختگی، نرم و چکش خوار در سطح عضو و شکننده در سطوح مقطع و اتصالات، پیچیده می باشد. فرمول های مکانیکی تجربی زیادی برای ارزیابی مکانیسم چکش خوار از لحاظ ظرفیت چرخش وتر موجود می باشد که طبق داده های آزمایشی کالیبره شده اند. به علاوه، مکانیسم شکننده در سطح مقطع یک مشکل معمول در ستون های سازه های قاب دار موجود بتن مسلح به حساب می آید که همسو و همراستا با آئین نامه های زلزله قدیمی طراحی شده و معیارهای طراحی ظرفیت برای اجتناب از مدهای گسیختگی شکننده فراهم نشده بود. بالاخره، مکانیسم گسیختگی شکننده در سطح اتصال در زلزله های اخیر، به ویژه در موارد سازه های قاب دار طراحی شده تنها برای بارهای ثقلی (وزنی) مشاهده شده است. صحت و قابلیت اطمینان مدلهای نظری و تجربی برای ارزیابی مقاومت برشی اتصالات بتن مسلح تیر به ستون در مقاله [6] یافت می شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید