مقاله ترجمه شده درباره توصیه هایی در ارتباط با سهام و شکل گیری شاخص سرمایه گذاری – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

توصیه هایی در ارتباط با سهام و شکل گیری شاخص سرمایه گذاری: مطالعه ای در بازار برزیل


عنوان انگلیسی مقاله:

Stock recommendations and investment portfolio formation: A study in the Brazilian market


کلمات کلیدی مقاله:

تحلیل سهام، شاخص سرمایه گذاری، بازار سرمایه


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد مالی و مدیریت مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مروری کوتاه بر کار های پیشین

تحلیل های تجربی

توصیف داده

روش شناسی

نتایج

تست های انجام شده

بحث


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The stock analysts have a relevant role in the capital market, since, directly or indirectly, they contribute to the paper pricing and to the composition of the investment portfolio. The purpose of this study is to verify if it is possible to obtain extraordinary returns, above those offered by a market portfolio, with the monitoring of the stock recommendationsissued by Brazilian capital market analysts, one of the most important in Latin America. Based on a wide range of consensual recommendations concerning the period from 2000 to 2010, and with the monitoring of the historical series of paper returns covered by the analyses, the performance of two portfolios were compared, one formed by stocks that received favorable and the other one formed by stocks that received unfavorable analyst recommendations. The results showed bias in recommendations, since there is, systematically, a greater number of favorable against unfavorable recommendations. The results mainly showed that the analysts were unable to identify the stocks that actually offered greater returns within the period considered.

چکیده

تحلیل گران سهام نقش مهمی در بازار سرمایه گذاری ایفا می کنند و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به قیمت گذاری کاغذی و ترکیب شاخص سرمایه گذاری کمک می کنند. هدف این مطالعه اعتبار سنجی این موضوع است که اگر امکان دستیابی به بازگشت های غیر عادی فراتر از آن هایی که توسط شاخص بازار ارائه شده است وجود داشته باشد، به وسیله توصیه های سهام ارائه شده توسط تحلیل گران بازار سرمایه بزریل که مهم ترین بازار سرمایه در آمرکای لاتین است، مورد نظارت قرار می گیرد. بر اساس طیف وسیعی از توصیه های مبتنی بر رضایت طرفین مرتبط با دوره زمانی سال های 2000 تا 2010 و با نظارت مجموعه های تاریخی از بازگشت های کاغذی که توسط تحلیل ها پوشش داده شده بود، عملکرد دو شاخص مقایسه شده بود که یکی توسط سهام هایی که تحلیل های مناسبی را دریافت کرده بود شکل گرفته بود و دیگری توسط سهام هایی شکل گرفته بود که توصیه های تحلیلی نامطلوبی را دریافت کرده بودند. این نتایج جهت گیری در توصیه ها را نشان داد در حالی که به طور سیستمی تعداد زیادی از توصیه های مطلوب در برابر توصیه های نامطلوب وجود دارد. نتایج به طور اساسی نشان دادند که تحلیل گران قادر به شناسایی سهام هایی نبودند که به طور واقعی بازگشت های بیشتری را در مدت زمان در نظر گرفته شده ارائه می دادند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید