مقاله ترجمه شده درباره اهمیت استراتژیک فعالیت های منابع انسانی بر رضایت شغلی در بیمارستان های خصوصی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اهمیت استراتژیک فعالیت های منابع انسانی بر رضایت شغلی در بیمارستان های خصوصی


عنوان انگلیسی مقاله:

Strategic Importance of Human Resource Practices on Job Satisfaction in Private Hospitals


کلمات کلیدی مقاله:

فعالیت های منابع انسانی، رضایت شغلی، مقیاس فعالیت های منابع انسانی، پرسشنامه رضایت مینه سوتا


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

2.فعالیت های منابع انسانی

2.1رضایت شغلی

2.2فعالیت های منابع انسانی و رضایت شغلی

3.مدل پژوهش و فرضیات

3.1حیطه و روش پژوهش،محدودیت ها

4.تجزیه وتحلیل و نشانه ها

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

2. Human Resource Practices

The human resources management refers to the integrity of principles and applications regarding the responsibilities about the ‘human resources’ of top management like human resources planning, job analysis, recruitment process, selection, orientation, charging, work evaluation, labor force training and industrial relations (Dessler, 2007). Human resources consist of principles, practices and systems that affect the behaviors, attitudes and performances of the employees (Noe, Hollenbeck, Gerhart, and Wright, 2007). To be included in the present study, practices accepted in multiple institutions like human resource practices, the recruitment and selection process, workforce education, work evaluation, charging and industrial relations have been chosen (Yeganeh and Su, 2008).

2.فعالیت های منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی به یکپارچگی اصول و کاربردهای مربوط به مسئولیت های مدیریت ارشد در مورد منابع انسانی اشاره دارد، از جمله ی این مسئولیت ها عبارتند از: برنامه ریزی منابع انسانی، تحلیل شغلی، فرایند استخدام، گزیشن، جهت گیری، برعهده گرفتن مسئولیت، ارزیابی شغلی، اموزی نیروی کار و روابط شنعتی. منابع انسانی شامل اصول، فعالیت ها و سیستم هایی است که بر رفتار، نگرش و عملکرد کارمندان تاثیر می گذارد. در مطالعه ی حاضر، فعالیت های پذیرفته شده در چندین سازمان انتخاب شدند مانند:فعالیت های منابع انسانی، فرایند استخدام و گزینش، اموزش نیروی کار، ارزیابی شغلی، عهده داری وظایف و مسئولیت ها و روابط صنعتی.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید