مقاله ترجمه شده درباره اصلاحات خرید راهبردی در استونی – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اصلاحات خرید راهبردی در استونی: کاهش نابرابری در دسترسی همزمان با افزایش تمرکز و کیفیت مراقبت


عنوان انگلیسی مقاله:

Strategic purchasing reform in Estonia: Reducing inequalities in access while improving care concentration and quality


کلمات کلیدی مقاله:

مراقبت ویژه، قرارداد انتخابی، خرید استراتژیک، کیفیت مراقبت بیمارستان های استونی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بیمه، مدیریت استراتژیک و اقتصاد پول


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

روند خرید در استونی

معیارهای دسترسی جغرافیایی جدید

اجرای معیارها ی قرارداد

تأکید بیشتر بر کیفیت قرارداد مراقبت

نتایج اولیه

تاثیر بر سهامداران

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The Health Insurance Act stipulates that the Estonian Health Insurance Fund (EHIF), the core purchaser of health services in Estonia, is not obliged to contract all health care providers operating in Estonia. Since 2002 the EHIF has developed a transparent contracting process and introduced criteria for selecting the best providers in terms of quality and cost [1]. Health care providers are contracted for at least three-years. The last contract cycle for inpatient and outpatient specialist as well as nursing care ended in the first quarter of 2014. This provided an opportunity to revise the selective contracting criteria so that they would better respond to changes in the health care delivery system and population needs, but also to further prioritize providers with a higher quality of care. The changes needed to address the increasing role of family medicine based primary care with a gradual increase of gatekeeping and coordinating prevention and care [2]; the concentration of higher level specialist care; and an increased capacity of the Hospital Network Development Plan (HNDP) hospitals due to the EU structural funds investments. Unsurprisingly, these developments have had signifi- cant repercussions for the EHIF’s strategic purchasing policy.

1. مقدمه
قانون بیمه درمانی تصریح می کند که صندوق بیمه سلامت استونی (EHIF)، خریدار اصلی خدمات بهداشتی در استونی، موظف به اخذ قرارداد با تمام ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی که در استونی مشغول به کار هستند ، نیست. از سال 2002، EHIF یک روند قراردادی شفاف را توسعه داد و معیارهای انتخاب بهترین ارائه دهندگان را از نظر کیفیت و هزینه معرفی کرد (1). قراردادهای تامین کنندگان مراقبت های بهداشتی حداقل سه ساله است. آخرین دوره قرارداد برای متخصص بستری و سرپایی و مراقبت های پرستاری در سه ماهه اول سال 2014 به پایان رسید. این فرصتی برای تجدید نظر در معیارهای قراردادی انتخابی فراهم میاورد ، به طوری که آنها می توانند به تغییرات سیستم های مراقبت بهداشتی و نیازهای جمعیت پاسخ بهتری دهند، بلکه همچنین به فراهم کنندگان مراقبت با کیفیت بالاتر ، اولویت بیشتری می دهد . تغییرات برای نشان دادن نقش فزاینده پزشک خانوادگی بر اساس مراقبت های اولیه با افزایش تدریجی حمایت و هماهنگی پیشگیری و مراقبت مورد نیاز هستند [2]؛ تمرکز مراقبت های ویژه سطح بالاتر؛ و افزایش ظرفیت طرح توسعه شبکه بیمارستان (HNDP) با توجه به سرمایه گذاری های صندوق سرمایه گذاری اتحادیه اروپا. ناگفته نماند، این تحولات پیامدهای قابل توجهی برای سیاست های خرید استراتژیک بیمارستان های خصوصی داشته است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید