مقاله ترجمه شده درباره نظریه ساختاربندی و میان برد – یک مطالعه موردی درباره حسابداری


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

نظریه ساختاربندی و میان برد – یک مطالعه موردی درباره حسابداری در خلال تغییر سازمانی بر اساس دیدگاه های مختلف نظری


عنوان انگلیسی مقاله:

Structuration and middle-range theory—A case study of accounting during organizational change from different theoretical perspectives


کلمات کلیدی مقاله:

تغییر سازمانی، استقرار، تکامل، ساختاربندی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابداری مدیریت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. دیدگاه‌های نظری

2.1. مروری بر چارچوب میان برد تغییر سازمانی در ادبیات حسابداری

2.2. ساختاربندی

3. بافت سازمانی تغییر: یک مطالعه موردی از یک شرکت تامین برق

4. تجزیه و تحلیل با استفاده از چارچوب میان برد

4.1 “ضربه” مارت

4.2 ضربه “دولت / آرمور”

4.3. گروه جذب

5. تجزیه و تحلیل حاصل از ساختاربندی

5.1. سلطه

5.2. مفهوم

5.3. مشروعیت

6. بحث

7. نتیجه گیری ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper demonstrates the usefulness of theoretical triangulation in exploring a case study of accounting and organizational change at the Electricity Trust of South Australia (ETSA). Two theories are used, structuration as developed by Giddens and Laughlin’s framework developed as a middle-range theory based on Habermas. These two theories complement each other but have significant differences. In accounting, Laughlin has been an advocate of middle range theory, and although his framework may appear dominant in exploring accounting and organizational change [Broadbent J, Laughlin R. Organisational and accounting change: theoretical and empirical reflections and thoughts on a future research agenda. Journal of Accounting and Organisational Change, 2005;1(1):7–26.], alternative theoretical perspectives may draw out richer insights about the way accounting is involved in organizational change.

چکیده

این مقاله سودمندی مثلث‌‌بندی نظری را در بررسی یک مطالعه موردی درباره حسابداری و تغییر سازمانی در (Electricity Trust of South Australia (ETSA نشان می‌دهد. دو نظریه به کار رفته عبارتند از: نظریه ساختاربندی که توسط گیدنز مطرح شده و چارچوب لافلین که به عنوان یک نظریه میان برد مبتنی بر هابرماس توسعه یافته است. این دو نظریه مکمل یکدیگرند اما اختلافات قابل توجهی دارند. در حسابداری، لافلین طرفدار یک نظریه میان بردبوده است، اگر چه چارچوب وی ممکن است در بررسی‌های حسابداری و تغییر سازمانی غالب به نظر برسد (برادبنت جی، لافلین آر. تغییر سازمانی و حسابداری: بازتاب‌ها و اندیشه‌های نظری و تجربی درباره دستورالعمل تحقیقات آتی. مجله حسابداری و تغییر سازمانی، 2005؛ 26 – 7 : 1 (1))، اما دیدگاه‌های نظری جایگزین ممکن است بینش‌های غنی‌تری را در مورد شیوه حسابداری درگیر در تغییر سازمانی استخراج نمایند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید