مقاله ترجمه شده درباره طرح شناسایی حمله های توزیع شده با استفاده از روش های یادگیری عمقی برای اینترنت اشیا – سال 2017

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: طرح شناسایی حمله های توزیع شده با استفاده از روش های یادگیری عمقی برای اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله:...