مقاله ترجمه شده درباره تحلیل قابلیت اطمینان سازه های تکیه گاهی توربین بادی فراساحل تحت بارهای محیطی اقیانوس حداکثری – سال 2014

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: تحلیل قابلیت اطمینان سازه های تکیه گاهی توربین بادی فراساحل تحت بارهای محیطی اقیانوس حداکثری عنوان انگلیسی مقاله: Reliability...