مقاله ترجمه شده درباره روش ترجمه دایره ای فرکانس بالای پین روی دیسک برای ارزیابی سریع دوام پلی اتیلن های با وزن مولکولی بالا – سال 2015

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: روش ترجمه دایره ای فرکانس بالای پین روی دیسک برای ارزیابی سریع دوام پلی اتیلن های با وزن مولکولی...