ترجمه مقاله TIMS – سال 2021

  مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: TIMS: یک سیستم امن مدیریت اطلاعات ماشین آزمایش عنوان انگلیسی مقاله: TIMS: A Secure Testing-Machine Information...

ترجمه مقاله شناسایی سناریوهای بدترین حالت کاربر برای آزمایش عملکرد برنامه های وب با استفاده از مدل های بارگذاری زنجیره ای مارکوف – سال 2018

  مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: شناسایی سناریوهای بدترین حالت کاربر برای آزمایش عملکرد برنامه های وب با استفاده از مدل های...