مقاله ترجمه شده درباره زمان بندی و پیش پردازش آگاه به شرایط فعالیت برای محیط های حسی اینترنت اشیا – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

زمان بندی و پیش پردازش آگاه به شرایط فعالیت برای محیط های حسی اینترنت اشیا


عنوان انگلیسی مقاله:

Task requirement aware pre-processing and Scheduling for IoT sensory environments


کلمات کلیدی مقاله:

اینترنت اشیا، شبکه های حس گر بی سیم، تخصیص فعالیت، کیفیت خدمات


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهندسی برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی الکترونیک، دیتا، مخابرات سیار، اینترنت و شبکه های گسترده، شبکه های مخابراتی و سامانه های شبکه ای


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2- آثار مربوطه

3-تدوین مسئله

4- طراحی مکانیسم پیشنهادی

1-4 پیش پردازش فعالیت

1-1-4 جمع اوری شرایط فعالیت

2-1-4 طبقه بندی فعالیت بر اساس شرایط

3-1-4 کارهای نوع خدمات مشابه و انتخاب سرگروه

2-4 مدل سازی وضعیت گره و سیستم نظارت بر انرژی

3-4 زمانبند

4-4 توزیع داده های حسی

5- تحلیل سیستم

1-5 تحلیل عملکرد پیش پردازش فعالیت

2-5 تحلیل عملکرد سیستم نظارت بر انرژی

3-5 تحلیل عملکرد زمانبندی و پیش پردازش آگاه به شرایط فعالیت

6-ارزیابی عملکرد

1-6 ساختار پارامترها

2-6 تاثیرات بر پارامترهای شبکه

3-6 ارزیابی کیفیت خدمات

7- نتیجه گیری و اثر آتی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Research in the WSNs has mainly focused on MAC protocol, routing protocol and location management of the sensor nodes. Internetworking between WSN and Internet; and enabling applications to handle the sensed information is going to be the future of ubiquitous computing. Research related to this is divided into two fields. One is the gateway-based which is performed by gateway located between the WSN and the Internet; the other is overlaying-based integration which is performed by overlay networks constructed on either the WSNs or the Internet [19].

1-مقدمه
تحقیقات در شبکه های حس گر بی سیم به طور عمده بر پروتکل ام.ای.سی، پروتکل مسیریابی و مدیریت مکانی گره های حس گر متمرکز می باشند. شبکه بندی بین شبکه حس گر بی سیم و اینترنت و مقدورسازی نرم افزار ها برای غلبه بر اطلاعات حسی قرار است آینده محاسبه فراگیر باشد. تحقیقات مربوط به این زمینه به دو بخش تقسیم می گردد. یک مورد مبتنی بر درگاه بوده که با درگاه واقع بین شبکه های حس گر بی سیم و اینترنت انجام می گردد و دیگری ادغام جایگذاشت می باشد که با شبکه های جایگذاشت ساختاربندی شده در شبکه های حس گر بی سیم یا اینترنت انجام می گردد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید