مقاله ترجمه شده درباره آموزش اسناد چندرسانه ای به دانش آموزان LIS – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

آموزش اسناد چندرسانه ای به دانش آموزان LIS


عنوان انگلیسی مقاله:

Teaching Multimedia Documents to LIS Students


کلمات کلیدی مقاله:

مدارک چندرسانه ای، برنامه درسی LIS ، درس دادن، یادگیری، انگیزه، میراث فرهنگی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علم اطلاعات و دانش شناسی و علوم تربیتی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت اطلاعات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

آموزش برای چندرسانه (اسناد)

فناوری چندرسانه ای

طراحی چندرسانه

کاربردهای چندرسانه

محتوای چندرسانه

برنامه درسی LIS در دانشکده زبان شناسی تاریخی، دانشگاه بلگراد

اسناد چندرسانه ای در تجربه برنامه درسی LIS

تعریف درس «اسناد چندرسانه ای»

موضوعات MMD دانشجویی

یک فرد – الکساندر اکا پوپوویچ

یک دوره زمانی – نمایش های رادیویی کالت

یک اثر مکتوب – پاپ چیرا آی پاپ اسپیرا (پدر چیرا و پدر اسپیرا)

درس های گرفته شده

دیدگاه اساتید

پردازش داده های چندرسانه ای

تلفات اطلاعات

حقوق مالکیت فکری

سازمان آرشیوها جایی که مطالب دیجیتال نگهداری می شود

ارائه نتایج آرشیو شده

دیدگاه دانشجویان

نتیجه گیری

پیوست A. فهرست برنامه های درسی تحلیل شده

پیوست B


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Multimedia documents (MMDs) are connected to education in two different ways: future professionals have to be educated to perform the complex task of multimedia creation, and multimedia is also successfully used in various phases of the educational process. This paper focuses on education for multimedia from the point of view of four of its different aspects: technology, design, purpose and content. The present status of education for multimedia is illustrated by an analysis of the academic scene in Serbia and neighboring countries, as well as through some other illustrative examples. The results of this analysis show that the content aspect of multimedia is covered mainly in the Library and Information Science (LIS) curricula. We present the place of the obligatory course Multimedia Document in the LIS curriculum at the Faculty of Philology, University of Belgrade. It is organized as a team project of a whole generation of students in the last year of their studies, where each generation has to tackle a different topic important from the perspective of preservation of cultural heritage and present it in a multimedia form. In this paper, we show how successful this approach has been, both from teachers’ and students’ point of view.

چکیده

اسناد چندرسانه ای (MMD) به دو طرق به آموزش ارتباط دارند: حرفه ای های آینده باید برای اجرای وظیفه پیچیده ایجاد چندرسانه ای آموزش ببینند و چندرسانه ای نیز با موفقیت در فازهای مختلف فرآیند آموزشی استفاده شده است. این مقاله بر روی آموزش برای چندرسانه ای از دیدگاه 4 جنبه مختلف تمرکز می کند: فناوری، طراحی، هدف و محتوا. جایگاه کنونی آموزش برای چندرسانه ای توسط تحلیل حوزه دانشگاهی در صربستان و کشورهای همسایه و همچنین از طریق چند مثال دیگری نشان داده می شود. نتایج تحلیل نشان می دهد که جنبه محتوای چندرسانه عمدتا در برنامه درسی علوم اطلاعات و کتابخانه (LIS) پوشش داده می شود. ما جایگاه دوره الزامی اسناد چندرسانه را در برنامه درسی LIS در دانشکده زبان شناسی تاریخی، دانشگاه بلگراد نشان می دهیم. این امر به عنوان یک پروژه تیمی کل نسل دانشجویان در آخرین سال مطالعات خود سازمان دهی شده است، که در آن هر نسل باید موضوعی مهم از منظر حفظ میراث فرهنگی را مد نظر قرار داده و آن را به صورت چندرسانه ای ارائه کند. در این مقاله ما نشان می دهیم که این رویکرد تا چه میزان موفق بوده است، هم از نظر معلم و هم از نظر دانشجویان.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید