مقاله ترجمه شده درباره متوسط حالت اکسیداسیون کربن چوب اصلاح شده حرارتی با بازیدیومیست ها – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

متوسط حالت اکسیداسیون کربن چوب اصلاح شده حرارتی به عنوان شاخصی برای مقاومت در برابر پوسیدگی با بازیدیومیست ها


عنوان انگلیسی مقاله:

The average carbon oxidation state of thermally modified wood as a marker for its decay resistance against Basidiomycetes


کلمات کلیدی مقاله:

مقاومت به قارچ (Fungal resistance)، ترکیب عناصر (Elemental composition)، نمودار ون کرولن (van Krevelen-diagram)، مدل نظری (Theoretical model)، اصلاح حرارتی چوب (Thermal wood modification)


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی، زیست شناسی و مهندسی منابع طبیعی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم و صنایع چوب و کاغذ، بیولوژی و حفاظت چوب، صنایع چوب، بیوشیمی، شیمی تجزیه و شیمی آلی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. نظریه

2.1 نمودار ون کرولن برای چوب

2.2 متوسط حالت اکسیداسیون کربن چوب

2.3 ثبات ماده آلی در محیط هوازی

2.4 پیش بینی مقاومت در برابر قارچ برای چوب اصلاح شده حرارتی

3. نتایج

4. بحث

4.1 واکنش های قند

4.2 تغییرات ترکیب عناصر در خلال اصلاح حرارتی

4.3 اتلاف جرم حرارتی در برابر نسبت O/C به عنوان شاخصی برای درجه اصلاح

4.4 تاثیر پایداری اکسیداسیون بر مقاومت در برابر قارچ

4.5 محصول فرآیند آزمون قارچ

4.6 سایر دلایل ممکن برای مقاومت در برابر قارچ چوب تیمار شده با حرارت

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

It is a challenge for the wood and forest society to find techniques to upgrade abundant renewable lower-grade forest products into valuable raw materials and products, advancing a more sustainable world. Wood modification has been recognized as one of such key technologies. Thermal wood treatment is the most commercialized as well as the most investigated method for modifying wood composition. Depending on the wood cell wall polymer composition and the moisture content during the heat treatment, temperatures in the range of 160e240 C are required to change the chemical composition of the polymers. A non-limitative listing of typical effects of thermal modification on wood properties is: a browned colour, lower affinity to moisture, lower extent of moisture swelling, increased brittleness, and e most interestingly e an increased resistance against fungal decay. Reviews on the different heating technologies used and the diverse physical and chemical effects of thermal modification on wood have been published

1. مقدمه
یافتن شیوه هایی برای ارتقاء فرآورده های فراوان تجدید پذیر و سطح پایین تر جنگل به مواد و محصولات خام ارزشمند و پیشرفت به سوی یک جهان پایدارتر چالشی برای جامعه چوب و جنگل محسوب می گردد. اصلاح چوب به عنوان یکی از این شیوه های کلیدی شمرده می شود. تیمار حرارتی چوب تجاری ترین و تحقیق شده ترین روش در اصلاح ترکیب چوب می باشد. بسته به ترکیب پلیمری دیواره سلولی چوب و محتوای رطوبت در طی تیمار حرارتی، به درجه حرارت های 160 الی 240 درجه سانتی گراد برای تغییر ترکیب شیمیایی پلیمرهای نیاز است. فهرست نامحدود اثرات نوعی اصلاح حرارتی بر روی خصوصیات چوب عبارتند از: رنگ قهوه ای، وابستگی کمتر به رطوبت، میزان کمتر آماس رطوبت، افزایش شکنندگی، و جالب ترین ویژگی افزایش مقاومت در برابر پوسیدگی قارچی. مطالعات مربوط به فناوری های حرارت دهی مختلف به کار رفته و اثرات متنوع شیمیایی و فیزیکی اصلاح حرارتی بر روی چوب منتشر شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید