مقاله ترجمه شده درباره مدل رفتار جبرانی مصرف کننده – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدل رفتار جبرانی مصرف کننده: چگونه خود ناهمخوانی محرک رفتار مصرف کننده است


عنوان انگلیسی مقاله:

The Compensatory Consumer Behavior Model: How self-discrepancies drive consumer behavior


کلمات کلیدی مقاله:

خودپنداره، مقایسه اجتماعی، مادی گرایی، مصرف آشکار، تنظیم خود، تمایز خود


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازاریابی و بازاریابی بین المللی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

بررسی مدل رفتار جبرانی مصرف کننده

منابع تمایز خود و شواهد برای تاثیراتش بر رفتار مصرف کننده

انگیزه جهت کاهش تمایز خود

استراتژی های مقابله رفتار جبرانی مصرف کننده

وضوح مستقیم

تفکیک

فرار از واقعیت

جبران سیال

مصرف می تواند تمایز خود را کاهش دهد

پرسش های تحقیق آتی

روابط مدل رفتار جبرانی مصرف کننده برای مدل های موجود

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Consumer goods and services have psychological value that can equal or exceed their functional value. A burgeoning literature demonstrates that one source of value emerges from the capacity for products to serve as a psychological salve that reduces various forms of distress across numerous domains. This review systematically organizes and integrates the literature on the use of consumer behavior as a means to regulate self-discrepancies, or the incongruities between how one currently perceives oneself and how one desires to view oneself (Higgins, 1987). We introduce a Compensatory Consumer Behavior Model to explain the psychological consequences of self-discrepancies on consumer behavior. This model delineates five distinct strategies by which consumers cope with self-discrepancies: direct resolution, symbolic self-completion, dissociation, escapism, and fluid compensation. Finally, the authors raise critical questions to guide future research endeavors. Overall, the present review provides both a primer on compensatory consumer behavior and sets an agenda for future research.

چکیده

کالاها و خدمات مصرف کننده ارزش روانشناسی ای دارند که می تواند برابر یا فراتر از ارزش عملیاتی شان باشند. ادبیات پیشینه نشان داد که یک منبع ارزش از ظرفیت برای محصولات ظاهر می شود تا به عنوان تسکین روانشناسی ای عمل کند که شکل های متعدد پریشانی در حوزه های متعدد را کاهش می دهد. این بررسی به صورت سیستماتیک ادبیات را بر استفاده از رفتار مصرف کننده به عنوان ابزاری برای تنظیم تمایز خود یا عدم تجانس بیین اینکه چگونه فرد خودش را در نظر می گیرد یا می خواهد که خودش را در نظر گیرد سازماندهی می شود و ادغام می گردد (Higgins, 1987). یک مدل رفتار جبرانی مصرف کننده برای توصیف پیامدهای روانشناسی تمایز خود بر رفتار مصرف کننده را معرفی می کنیم. این مدل پنج استراتژی مجزا را مشخص می کند که توسط آن مصرف کننده با تمایز خود مقابله می کند: نتیجه مستقیم، تکامل خود نمادین، تفکیک، فرار از واقعیت و جبران سیال. در نهایت، نویسندگان پرسش های اساسی ای مطرح کردند تا تلاش های تحقیق آتی را هدایت کنند. روی هم رفته، مرور و بررسی کنونی هم مقدمه ای بر رفتار جبرانی مصرف کننده است و هم دستور کاری برای تحقیقات آتی فراهم می کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید