مقاله ترجمه شده درباره سهم CRM ها در توانایی تقسیم بازار – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

سهم CRM ها در توانایی تقسیم بازار: مطالعه موردی گروه VIPs


عنوان انگلیسی مقاله:

The contribution of CRMs to the ability of market segmentation: The case of the VIPS group


کلمات کلیدی مقاله:

مدیریت ارتباط با مشتری، تقسیم بازار، تجربه مشتری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی، مدیریت کسب و کار، منابع انسانی و روابط کار، مدیریت بازرگانی و مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 مقدمه

2- جارجوب نظری

2-1 کاربرد، مصرف و تقسیم بازار

2 طرح پژوهش: تحلیل و توسعه قابلیت های دینامیک با استفاده از CRM

3 نمونه مورد بررسی: VIPS و اجرای CRM

4 4-1 سازمان

5 4-2 روش بررسی نمونه مورد نظر

6 4-3 نمونه مورد بررسی

7 نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

CRM as a technological tool is located at a mature level in Organizations. For this reason, it is possible to measure its impact on firm’s performance. In the information society context where, the barrier between communication and sales is almost invisible, it is required to follow the customer’s trends in relation to the Market. For this motive, the implementation of the CRM is quite often at firms right now. As big organizations acquire CRM systems, it is interesting to know the main motives for implementation, possibilities and results that they offer. The theory of dynamic capabilities constitutes an interesting framework to analyze the contribution of CRM systems to final firm’s performance This theory allows measuring the results from a theoretical and practical point of view. It is intended to be demonstrated that when we face a system that allows innovating, firm’s capabilities can be improved. The main motivation for this paper is to show a case of success in CRM implementation oriented to reach best results so that it can be applied to other cases of the same nature.

1 مقدمه
CRM به عنوان ابزاری تکنولوژیکی در سطح بالغ/کمال یک سازمان قرار دارد. به همین دلیل، اندازه گیری تأثیر آن بر عملکرد مؤسسات امکان پذیر است.
در بافت جامعه اطلاعاتی، که در آن موانع میان ارتباط و فروش غالباً قابل مشاهده است، باید در ارتباط با بازار، گرایشات مشتری را دنبال کنیم. به همین علت، امروزه CRM غالباً در مؤسسات انجام می گیرد.
یک سازمان بزرگ به سیستم CRM نیاز دارد، دانستن انگیزه های اصلی برای انجام، احتمالات و نتایجی که آنها ارائه می دهند، جالب است. نظریه قابلیت های دینامیک شامل چارچوبی جالب برای تحلیل سهم سیستم CRM در عملکرد مؤسسات نهایی می شود.
این نظریه اجازه می دهد که نتایج را با دیدگاهی نظری و کاربردی اندازه بگیریم. هدف این نظریه این است که نشان دهد، زمانی که با یک سیستم نوآورانه روبرو می شویم، قابلیت های مؤسسات ارتقا می یابد.
انگیزه اصلی این مقاله نشان دادن نمونه ای موفق در عملکرد CRM برای دستیابی به بهترین نتایج است، تا بتوانیم آن را بر نمونه های دیگری که ماهیتی یکسان دارند اعمال کنیم.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید