مقاله ترجمه شده درباره ارزش اقتصادی سرمایه گذاری در آموزش فیزیوتراپی: تحلیل ارزش فعلی خالص – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارزش اقتصادی سرمایه گذاری در آموزش فیزیوتراپی: تحلیل ارزش فعلی خالص


عنوان انگلیسی مقاله:

The economic value of an investment in physiotherapy education: a net present value analysis


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم تربیتی و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و اقتصاد مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

روش

طراحی

ارزش فعلی هزینه های مستقیم

ارزش فعلی درآمدهای آتی

نتایج

ارزش فعلی خالص برای دانشجویان داخلی

ارزش فعلی خالص برای دانشجویان بین المللی

تحلیل بازپرداخت

تحلیل تجزیه یکنواخت

مقدار فعلی خالص برای بخش عمومی در برابر بخش خصوصی

مقایسه با داروسازی، پرستاری/مامایی

بحث


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Introduction

In Australia, the number of students choosing to invest in knowledge through higher education is increasing, reaching over half a million in 2012.1 Physiotherapy, in particular, has grown rapidly, with a 35% increase in students graduating from Australian programs between 2004 and 2006.2 These graduating students have enjoyed a job market in which there is a shortage of physiotherapists.3 Physiotherapy shortages are expected to continue as demand grows due to an aging population, population growth and rising incidence of chronic disease.4 Despite this growth in the profession, a South Australian survey of 561 physiotherapists found that more than 60% of respondents believed that their remuneration was too low.5

مقدمه
در استرالیا، تعداد دانشجویانی که انتخاب می کنند تا در دانش تحصیلات عالی سرمایه گذاری کنند، رو به افزایش است، که در سال 2012 به نیم ملیون رسید. فیزیوتراپی به طور ویژه، به سرعت افزایش یافته است و 35% در بین دانشجویان فارغ التحصیل از برنامه های استرالیایی بین سال های 2004 و 2006 افزایش داشته ایم. این دانشجویان فارغ التحصیل از بازار شغل برخوردارند که در آن کمبود متخصص فیزیوتراپی وجود دارد. کمبود نیروی فیزیوتراپی انتظار می رود که ادامه یابد همانطور که تقاضا به خاطر جمعیت رو به پیری، رشد جمعیت و فزایش بیماری های مزمن رو به رشد است. علی رغم این رشد در چنین حرفه، نظرسنجی در جنوب استرالیا از بین 561 متخصص فیزیوتراپی نشان داد که بیش از 60% از پاسخ دهندگان معتقد بودند که حقوق آنها بسیار پایین است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید