مقاله ترجمه شده درباره کارایی و تمایز مدیریت تغییر در سازمان دولتی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

کارایی و تمایز مدیریت تغییر در سازمان دولتی: رهبر خلاق و ساختار سازمانی بوروکراتیک (دیوان‌سالاری)


عنوان انگلیسی مقاله:

The effectiveness and specificity of change management in a public organization: Transformational leadership and a bureaucratic organizational structure


کلمات کلیدی مقاله:

مدیریت تغییر، رهبری، ساختار سازمانی، سازمان‌های بخش عمومی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت دولتی و مدیریت سازمان های دولتی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

پیشینه تحقیق و تدوین فرضیه‌ها

تغییر سازمانی در سازمان‌های عمومی

فرایند تغییر سازمانی و رهبری آن

ساختار سازمانی دیوان‌سالاری و فرایندهای تغییر

روش‌شناسی، نمونه آماری و شاخص‌های اندازه‌گیری

انتخاب نمونه و شاخص‌های اندازه‌گیری

روش شناسی

شاخص‌ها

تحلیل و نتایج

آماره توصیفی و همبستگی‌ها

تحلیل رگرسیونی

بحث، محدودیت‌ها و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی

نتیجه‌گیری

پیوست A- پرسشنامه


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

There is an extensive private sector literature on organizational change management. However, recent studies have suggested that the specific context of public organizations may have consequences for the management organizational change. This study examines to what extent different change approaches and transformational leadership of direct supervisors contribute to the effective implementation of organizational change in public organizations, and to what extent the bureaucratic structure of public organizations makes the implementation of organizational change s3pecific. The implementation of an organizational change in a Dutch public organization is studied using quantitative methods and techniques. The results indicate that bureaucratic organizations may effectively implement organizational change with both planned and emergent change approaches. The contribution of transformational leadership depends on the type of change approach and organizational structure. Transformational leadership behavior of direct supervisors contributes little to planned processes of change, but is crucial in emergent processes of change in a non-bureaucratic context. Although the literature on change management mostly emphasizes the leadership of senior managers, the leadership role of direct supervisors should not be overlooked during organizational change in public organizations.

چکیده

ادبیات و پیشینه بخش خصوصی گسترده‌ای مرتبط با مدیریت تغییر سازمانی وجود دارد. به‌هرحال، پژوهش‌های اخیر اکیداً تأکید می‌کنند که مفهوم ویژه و خاص سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی ممکن است پیامدهای را برای تغییر سازمانی مدیریت به همراه داشته باشد. این پژوهش به بررسی این موضوع می‌پردازد که کدامین طیف رویکردهای مختلف تغییر و رهبری خلاق ناظران مستقیم در ارتباط با اجرا و پیاده‌سازی مؤثر و اثربخش تغییر سازمانی در سازمان‌های بخش عمومی بوده و کدام ساختار دیوان‌سالاری سازمان‌های عمومی منجر به اجرا و پیاده‌سازی تغییرات ویژه سازمانی می‌گردد. اجرا و پیاده‌سازی تغییر سازمانی در سازمان‌های بخش عمومی هلندی از طریق روش‌های کیفی و تکنیکی موردمطالعه قرارگرفته است. نتایج نشان داد که سازمان‌های دیوان‌سالاری ممکن است تغییر سازمانی را به‌طور مؤثر و اثربخش‌تر با رویکردهای تغییر جدید و درحال‌توسعه و همچنین برنامه‌ریزی‌شده پیاده‌سازی کنند. سهم رهبری خلاق به نوع رویکرد تغییر و ساختار سازمانی بستگی دارد. رفتار رهبر خلاق سرپرست مستقیم به‌طور محدودی با فرایندهای برنامه‌ریزی‌شده تغییر در ارتباط می‌باشند و یکی از مؤلفه‌های اصلی در فرایندهای جدید و درحال‌توسعه تغییر در حوزه غیر بوروکراتیک به شمار می‌رود. اگرچه ادبیات مرتبط با مدیریت تغییر تقریباً روی رهبری مدیران ارشد تأکید دارد، نقش رهبری سرپرستان مستقیم نباید تغییر سازمانی در سازمان‌های بخش عمومی را مورد مسامحه و فراموشی قرار دهند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید