مقاله ترجمه شده درباره اثربخشی حاکمیت رابطه ‌ای و قراردادی در توسعه مشارکتی محصول جدید – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اثربخشی حاکمیت رابطه ‌ای و قراردادی در توسعه مشارکتی محصول جدید: کشور کره


عنوان انگلیسی مقاله:

The effectiveness of relational and contractual governance in new product development collaborations: Evidence from Korea


کلمات کلیدی مقاله:

توسعه محصول جدید، مشارکت، حاکمیت، اکتساب دانش، آسیای غربی، کره


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازاریابی، مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی و نوآوری تکنولوژی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

چارچوب نظری و فرضیه‌ها

دیدگاه مبادلاتی مشارکت‌های توسعه محصول جدید

دیدگاه رابطه‌ای همکاری‌های توسعه محصول جدید

قدرت گره‌های تجاری اولیه

اهمیت نسبی اقدامات محافظتی قراردادی و حاکمیت اشتراکی

اثر جانشینی اقدامات محافظتی قراردادی و حاکمیت اشتراکی / تعاونی

مطالعه تجربی

جمع‌آوری داده و نمونه آماری

معیار

نتایج

بحث

توصیه های مدیریتی

محدودیت‌های پژوه و جهت‌گیری‌های پژوهش آتی

نتیجه‌گیری

سپاسگزاری

پیوست


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This study provides deeper insights into the management of new product development (NPD) collaborations and a better understanding of the ways that companies in East Asia govern these relationships to acquire external knowledge while achieving collaboration satisfaction. Looking through the lens of the relational view, we disentangle the effects of relational and contractual governance on collaborations outcomes. An analysis of survey data from 119 NPD collaborations in South Korea reveals that the strength of prior business ties between partners enhances relational governance and indirectly contributes to knowledge acquisition and collaboration satisfaction. Contractual governance does affect collaboration outcomes, but the impact is weaker than relational governance. The positive returns on collaboration satisfaction are diminishing when both governance mechanisms are applied simultaneously. The findings further suggest that managers engaged in NPD collaborations in East Asia should invest more in relational governance while maintaining a moderate level of contractual safeguards to enhance collaboration outcomes.

چکیده

پژوهش حاضر یک نگرش عمیقی را در ارتباط با مدیریت توسعه مشارکتی محصول جدید(NPD) را ارائه می‌کند و درصدد ایجاد فهمی برتر و مطلوب از روش‌هایی است که شرکت‌ها در آسیای غربی این روابط را برای دستیابی به دانش خارجی به‌منظور دستیابی به توافق و رضایت همگانی گسترش می‌دهند. با نگاهی به ادبیات نظری موجود، ما اثرات حاکمیت رابطه‌ای و قراردادی/رسمی را روی نتایج تعاون و مشارکت را در پژوهش حاضر فاش می‌کنیم. تحلیل‌های داده‌های به‌دست‌آمده از 119 نهاد مشارکتی توسعه محصول جدید در آسیای جنوبی حاکی از آن است که پتانسیل کسب‌وکارهای گذشته بین شرکایی جای گرفته بود که حاکمیت رابطه‌ای را ارتقا داده و به‌طور غیرمستقیم در ارتباط با کسب دانش و رضایت مشارکتی و همگانی بود. حاکمیت قراردادی روی نتایج تعاون و مساعدت تأثیرگذار می‌باشد، اما تأثیر آن نسبت به حاکمیت رابطه‌ای ضعیف‌تر می‌باشد. پیامد مثبت رضایتمندی مشارکتی وقتی تنزل پیدا می‌کند که هردو مکانیسم‌های حاکمیتی به‌طور هم‌زمان اجرا گردند. نتایج همچنین حاکی از این است که مدیرانی که در توسعه‌های مشارکتی محصول جدید به طریقی در آسیای غربی به‌گونه‌ای دخیل هستند، باید بیشتر روی حاکمیت رابطه‌ای درعین‌حال حفظ سطح میانی ساختاری در ارتباط با افزایش نتایج مشارکتی، سرمایه‌گذاری کنند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید