مقاله ترجمه شده درباره اثرات عناصر افزودنی بر خصوصیات ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای مقاوم Cr-Fe-C – سال 2010


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اثرات عناصر افزودنی بر خصوصیات ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای مقاوم Cr-Fe-C


عنوان انگلیسی مقاله:

The effects of additive elements on the microstructure characteristics and mechanical properties of Cr–Fe–C hard-facing alloys


کلمات کلیدی مقاله:

فلزات و آلیاژها، متالورژی پودر، ویژگی های مکانیکی، ریز ساختار


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مواد


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

متالوژی صنعتی، مهندسی مواد و متالوژی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 – مقدمه

2 – روش های تجربی

3 – نتایج و بحث

1.3 – شناسایی مرحله و ترکیب شیمیایی

2.3 – مشاهده ریزساختار سطحی

3.3 – ویژگی های مکانیکی

4 – نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
The high-carbon Cr-based hard-facing alloy is well known for its excellent resistance to abrasion, oxidation, and corrosion, and has been extensively used in aggressive conditions, such as mining and mineral process, cement production, and pulp and paper manufacture industries. Many recent investigations have revealed that the microstructure of Cr–Fe–C hard-facing alloy consists of Cr–Fe solid solution phase (-ferrite) and complex carbides (such as M23C6 and M7C3), depending on the carbon content of hard-facing alloy [1–4]. In the Cr–Fe–C hard-facing alloy, large amounts of primary M7C3 carbides uniformly distributed in the [ + M7C3] eutectic colonies has the best performances (such as hardness and wear resistance) [4]. M7C3 carbides in Cr-based hard-facing alloy are mainly reinforced phases to resist extrinsic substance abrasion and have been widely applied in various composite coatings due to its high hardness and excellent wear resistance [5–10]. Thus, the mechanical properties of primary carbide, such as hardness and KC, affect both wear and fracture resistance. Accordingly, a detailed knowledge of this hardness and KC relationship for primary carbide is important to develop high-performance Cr-based hard-facing alloy.

1 – مقدمه
آلیاژ مقاوم بر پایه کروم دارای کربن بالا، به علت مقاومت بسیار خوب آن در برابر سایش ، اکسیداسیون و خوردگی ، به خوبی شناخته شده است، و به طور گسترده در شرایط خورندگی، مانند معدن کاری و فرآوری مواد معدنی، تولید سیمان و صنایع تولید خمیر کاغذ و کاغذ، مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری از تحقیقات اخیر نشان داده است که ریز ساختار آلیاژ سخت Cr-Fe-C شامل فاز محلول جامد Cr-Fe مربوط به ( فریت α) و کاربید های پیچیده (مانند M_23 C_6 و M_7 C_3) وابسته به میزان کربن آلیاژ سخت می باشد [4-1]. در آلیاژ سخت Cr-Fe-C، مقادیر زیادی از کاربیدهای اولیه M_7 C_3، که به طور یکنواخت در کلنی های اوتکتیک [α+M_7 C_3] توزیع شده اند، دارای بهترین عملکرد (مانند سختی و مقاومت سایش) می باشند [4]. اساساً، کاربیدهای M_7 C_3 در آلیاژ سخت بر پایه Cr، فازهای تقویت شده ای برای مقاومت در برابر ساییدگی مواد خارجی می باشند، و بدلیل سختی بالا و مقاومت عالی در برابر سایش، به طور گسترده ای در پوشش های مختلف کامپوزیت مورد استفاده قرار می گیرند [10-5]. بنابراین خواص مکانیکی کاربید اولیه، مانند سختی و K_c، بر هر مقاومت سایشی و شکست تأثیر می گذارد. بر این اساس، اطلاعات دقیقی از این سختی و رابطه K_c برای کاربید اولیه، به منظور ایجاد عملکرد بالایی از آلیاژ سخت بر پایه C مهم می باشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید