مقاله ترجمه شده درباره اثرات آلودگی هوا بر مرگ و میر در کره جنوبی – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اثرات آلودگی هوا بر مرگ و میر در کره جنوبی


عنوان انگلیسی مقاله:

The effects of air pollution on mortality in South Korea


کلمات کلیدی مقاله:

SaTSCan، کره ای، آلودگی هوا، اثر بهداشتی، داده های فضا-زمانی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم محیط زیست و آمار


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

آلودگی هوا، آلودگی محیط زیست و آمار ریاضی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2- مطالعه منطقه و داده

3- روش

3-1- نرم افزار برای اسکن آمار فضایی و فضا-زمان

3-2- رگرسیون وزن دهی شده جغرافیایی

4- نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

It is well known that air pollution has the negative effect on human health from a number of previous studies. Continues to increase worldwide disease caused by air pollution, the World Health Organization has estimated that the number of mortality caused by air pollution close to about 7 million people (WHO,2014). For example, exposure to sulfur dioxide causes chronic lung disease and respiratory disorders. Exposure to ozone and particulate matter are associated with the occurrence of the respiratory and circulatory diseases and increase in mortality (Pope, 2002). Air pollution has spread rapidly due to industrialization and urbanization. This study has to look at the long-term effects of air pollution on cardiovascular disease and respiratory disease in South Korea. The area of high risk mortality and air pollution were calculated by SaTScan, which is software to detect spatial or space-time disease clusters and to evaluate the statistical significance of disease cluster. Visualization of cluster can help to understand the relationship between air pollution and mortality of each diseases.

1- مقدمه
از تعدادی از مطالعات قبلی به خوبی شناخته شده که آلودگی هوا تاثیر منفی بر سلامت انسان دارد. با افزایش بیماری¬های ناشی از آلودگی هوا در سراسر جهان، سازمان بهداشت جهانی تخمین زده که تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا نزدیک به 7 میلیون نفر است (WH0,2014). به عنوان مثال، مواجهه با گوگرد دی اکسید باعث بیماری ریوی مزمن و اختلالات تنفسی می¬شود. مواجهه با ازن و ذرات معلق با وقوع بیماری¬های گردش خون و بیماری¬های تنفسی و افزایش مرگ و میر در ارتباط است (Pope, 2002). با توجه به صنعتی شدن و شهرنشینی، آلودگی هوا به سرعت گسترش یافته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات طولانی¬مدت آلودگی هوا بر بیماری¬های قلبی عروقی و بیماری¬های تنفسی در کره جنوبی انجام شده است. منطقه در معرض مرگ و میر و آلودگی هوا توسط SaTScan محاسبه شد که نرم¬افزاری برای تشخیص خوشه¬های فضایی و یا فضا-زمان بیماری و ارزیابی معناداری آماری خوشه بیماری است. تجسم خوشه می¬تواند به درک رابطه بین آلودگی هوا و مرگ و میر هر بیماری کمک کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید