مقاله ترجمه شده درباره اثرات سیگار کشیدن مادر در دوران بارداری بر روی نتایج فرزندان – سال 2010


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اثرات سیگار کشیدن مادر در دوران بارداری بر روی نتایج فرزندان


عنوان انگلیسی مقاله:

The effects of maternal smoking during pregnancy on offspring outcomes


کلمات کلیدی مقاله:

سیگار کشیدن، بارداری، مربوطه به مادر، وزن زمان تولد


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

پزشکی و روانشناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

روانشناسی عمومی، آسیب شناسی پزشکی و روانپزشکی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

اختلال شناختی و نقص در یادگیری

رفتارهای برونی سازی

سیگار کشیدن فرزندان

مواد و روش ها

معیارها

نتایج فرزندان

متغیرهای کمکی مادرانه

متغیرهای کمکی پدرانه

تجزیه و تحلیل های آماری

نتایج

بحث

وضعیت تضاد منافع

قدردانی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Introduction

In 2006, 17% of women giving birth reported cigarette smoking during pregnancy during their last trimester (Centers for Disease Control (CDC), 2004; PRAMS, 2007). While persistent cigarette smoking itself is one of the leading contributors to preventable death (Centers for Disease Control (CDC), 2002), maternal smoking during pregnancy (MSDP) has in and of itself been implicated as a potential risk factor associated with multiple offspring outcomes such as low birth weight, conduct disorder (CD), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), offspring smoking and cognitive dysfunction (Knopik, 2009). Low birth weight and other birth outcomes There is considerable evidence supporting the hypothesis that offspring of mothers who smoke during their pregnancies have impaired fetal growth, pre-term birth and lower birth weight infants (Conter et al., 1995; D’Onofrio et al., 2003; Knopik et al., 2005; Bada et al., 2005; Salihu et al., 2005; Kyrklund-Blomberg et al., 2005; Stroud et al., 2009; McCowan et al., 2009; Thiriez et al., 2009), which, in turn, are correlated with a host of neuropsychological developmental delays. Of these, the association between MSDP and low birth weight appears to account for many of the associated outcomes, replicating consistently in prospective and retrospective studies.

مقدمه
در سال 2006، گزارش شده است که 17 درصد از زنان باردار در طول سه ماهه آخر بارداری خود سیگار می کشند (مراکز کنترل بیماری (CDC)، 2004؛ PRAMS ، 2007).. در حالی که خود سیگار کشیدن مداوم یکی از دلایل اصلی بروز مرگ های قابل پیشگیری می باشد (مراکز کنترل بیماری (CDC)، 2002)، سیگار کشیدن مادر در دوران بارداری (MSDP) به خودی خود به عنوان یک عامل خطرساز بالقوه در ارتباط با نتایج متعدد فرزندان مانند وزن زمان تولد پایین، اختلال رفتاری (CD)، اختلال کم توجهی – بیش فعالی (ADHD)، سیگار کشیدن فرزندان و اختلال شناختی است (ناپیک، 2009).
وزن زمان تولد پایین و دیگر نتایج تولد
شواهد قابل توجهی در حمایت از این فرضیه وجود دارند که فرزندان مادرانی که در دوران بارداری خود سیگار می کشند دچار رشد جنینی ناقص، تولد زودرس و نوزادان با وزن زمان تولد کمتری می شوند (کانتر و همکاران، 1995؛ دِاونوفریو و همکاران، 2003؛ ناپیک و همکاران، 2005؛ بادا و همکاران، 2005؛ سالیهو و همکاران، 2005؛ کایرکلوند – بلومبرگ و همکاران، 2005؛ استرود و همکاران، 2009؛ مک کوان و همکاران، 2009؛ تیریز و همکاران، 2009)، که به نوبه خود با تاخیر در رشد روانشناسی عصبی همبستگی دارد. در این میان، به نظر می رسد ارتباط بین سیگار کشیدن مادر در دوران بارداری (MSDP) و وزن زمان تولد پایین بسیاری از نتایج مربوطه را مد نظر قرار داده و به طور مداوم در مطالعات آینده نگر و گذشته نگر تکرار می گردد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید