مقاله ترجمه شده درباره واقعیت های تجربی و مدیریت پایدار شکست های پروژه های انرژی های تجدید پذیر – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

واقعیت های تجربی و مدیریت پایدار شکست های پروژه های انرژی های تجدید پذیر در جنوب صحرای آفریقا


عنوان انگلیسی مقاله:

The empirical reality & sustainable management failures of renewable energy projects in Sub-Saharan Africa (part 1 of 2)


کلمات کلیدی مقاله:

 انرژی تجدید پذیر، مدیریت پایدار، اتنوگرافی، کشورهای در حال توسعه، شکست پروژه


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و مهندسی انرژی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت پروژه و انرژی های تجدیپذیر


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مطالعات مرتبط و مرور ادبیات موضوعی

2.1. ترکیب بخش دولتی و خصوصی در پروژه های انرژی تجدید پذیر در SSA

2.2. شکست پروژه های دولتی RE در کشورهای SSA

2.3. چالش های مدیریت پروژه های دولتی RE

2.4. مشکل تعیین مسئولیت ها

2.5. مدیریت پایدار

3. تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی امور

3.1. اهداف تحقیق

3.2. روش تحقیق

3.3. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

3.4. وضعیت فعلی پروژه های ارزیابی شده

3.4.1. ذی نفعان محلی (افراد محلی که دارای منافعی از این پروژه ها هستند)

3.4.2. توسعه دهندگان و اجراکنندگان پروژه ها

3.4.3. کارکنان دولتی

4. یافته ها و نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The future of electrification of Africa lies within off-grid generation via renewable energy (RE). Although many RE projects have started across the Sub-Sahara, especially public projects are seldom successful. This study engages directly (ethnographically) with the local communities benefitting or expected to benefit from the projects, the implementing organizations and government. Despite the differences in culture and understanding, the reasons for failure of the projects are found to be similar across the different countries: (i) political agenda, (ii) process of awarding projects, (iii) stakeholder co-operation, (iv) planning & implementation, (v) maintenance and (vi) public acceptance & inclusion.

چکیده

آینده برق رسانی آفریقا وابسته به تولید برق از منابع تجدیدپذیر (RE) داخل شبکه است. علاوه براین بسیاری از پروژه های RE که در سرتاسر صحرای آفریقا اجراشده اند، به ویژه پروژه های دولتی با شکست مواجه شده اند. مقاله حاضر به صورت مستقیم (بومی نگری) به مطالعه  جوامع محلی که از این پروژه ها بهره مند می شوند یا انتظار می رود که بتوانند بهره مند شوند، سازمان های اجرای کننده و دولت، می پردازد. باوجود تفاوت در مفاهیم فرهنگ و نظرهای به دست آمده، دلایلی که درمورد شکست پروژه ها در سراسر کشور ارائه شده اند، مشابه یکدیگر می باشند : (1) دستورکارهای سیاسی، (2) روند واگذاری پروژه ها، (3) همکاری ذی نفعان، (3) برنامه ریزی و اجرا، (4) تعمیر و نگهداری، و (5) پذیرش عموم مردم.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید