مقاله ترجمه شده درباره تاثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر ترک کار کارمندان – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر ترک کار کارمندان


عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of human resource management practices on employee turnover


کلمات کلیدی مقاله:

فعالیت های مدیریت منابع انسانی، ترک کار کارمندان، Latvia


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. روش

3. نتایج

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The aim of this research was to identify the human resource management practices that are effective for employee turnover reducing. For this purpose the methods of document analysis and expert survey were used. On the basis of analysis of the scientific literature retrieved from academic databases the human resource management practices, which were mentioned in connection with employee turnover, were detected and described its effect on employee turnover. By conducting two separate expert surveys the initial information about the spread of some identified human resource management practices and about the potential effectiveness of these practices in Latvian organisations, is acquired and analysed.

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی فعالیت های مدیریت منابع انسانی است که برای کاهش ترک کار کارمندان موثر می باشد. بدین منظور، روش تحلیل مدرک و شواهد و بررسی کارشناسی مورد استفاده قرار گرفت. بر مبنای ادبیات علمی بدست آمده از پایگاه داده های آکادمیک، روش های مدیریت منابع انسانی که در ارتباط با ترک کار کارمندان ذکر شده است، ردیابی شده اند و تاثیرش بر ترک کار کارمندان توصیف شد. با انجام دو نظرسنجی تخصصی اطلاعات اولیه درمورد گسترش برخی از روش های مدیریت منابع انسانی شناسایی شده و اثر بالقوه ی این فعالیت ها در سازمانی های Latvian بدست آمده و تحلیل شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید