مقاله ترجمه شده درباره تاثیر سرمایه عقلایی/ ذهنی روی عملکرد شرکت ها – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر سرمایه عقلایی/ ذهنی روی عملکرد شرکت ها: مطالعه موردی شرکت های MAKE Award Winners و Non-MAKE Award Winner


عنوان انگلیسی مقاله:

THE Impact of Intellectual Capital on Companies’ Performances: A Study Based on MAKE Award Winners and Non-MAKE Award Winner Companies


کلمات کلیدی مقاله:

مدیریت دانش، سرمایه ذهنی، سرمایه عقلایی ارزش‌افزوده (VAIC)، عملکرد سازمانی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب و کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

هدف پژوهش

ضرورت پژوهش

ادبیات تحقیق

سرمایه ذهنی

اندازه‌گیری سرمایه ذهنی (IC)

معیارهای کیفی

شاخص‌های کمی

مدل ضریب ذهنی ارزش‌افزوده (VAIC)و محدودیت‌های آن

مدل ضریب ذهنی ارزش‌افزوده (VAIC)

محدودیت‌ها و کاستی‌های مدل ضریب ذهنی ارزش‌افزوده (VAIC)

سرمایه ذهنی (IC) و عملکرد کسب‌وکار

روش‌شناسی

نمونه آماری انتخابی

سؤال‌های پژوهش و تدوین فرضیه‌ها

فرضیه‌های پژوهش

جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل‌ها

متغیرها

نتایج

شرکت‌های MAKE Award

شرکت‌های Non-MAKE Award

محدودیت‌ها

نتیجه‌گیری و استدلال

پیوستA- فرهنگ واژگان


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Organizations believe that obtaining a knowledge management award will not only promote their brands but also enhance their business performance. However, this may or may not be the case as there is no definitive evidence that winning such an award would improve an organization’s business performance. The purpose of this study is to explore whether companies that have received the Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) Award boast a better business performance than those that did not get the award (non-MAKE winner companies). This research involves a quantitative analysis of business performance conducted based on the data collected from fifty-nine previous MAKE winners and fifty-nine comparable non-MAKE winner companies according to their market capitalization to identify similarities and differences. This study is limited by its small sample size and the difficulty of identifying the comparable companies as many award winning companies already receive world-class recognition. Based on the data analysis, capital efficiency (CEE) shows much higher explanatory power in the regression among MAKE award winners than their counterparts. Human capital efficiency (HCE) and value added intellectual capital (VAIC) are negatively correlated with ATO in non-MAKE winner companies. However, such correlation is not found in MAKE-award winners. Further implications are discussed in this paper.

چکیده

شرکت‌ها براین باور هستند که برای دستیابی به امتیاز مدیریت دانش تنها نباید برندهای خویش را ارتقا دهند؛ بلکه همچنین باید عملکرد تجاری کسب‌وکار خویش را رونق ببخشند. به‌هرحال،اگر چنین شرایطی باشد و یا نباشد، شواهد قطعی موجود نیست که تائید و تصویب نماید که برتری از طریق امتیاز گیری بتواند عملکرد تجاری سازمان را بهبود بخشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا شرکت‌های که دارای امتیاز وبرتری بنیاد دانش مدیریتی و اجرایی هستند می‌توانند عملکرد تجاری کسب‌وکار خویش را نسبت به شرکت‌هایی که این ویژگی را ندارند، ارتقا دهند(معروف به شرکت‌های Non-MAKE Award Winner).

پژوهش حاضر از تحلیل کیفی عملکرد تجاری بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از 59 شرکت MAKE Award Winner و 59 شرکت Non-MAKE Award Winner بر اساس سرمایه‌گذاری بازارشان به‌منظور شناسایی تفاوت‌ها و شباهت‌ها استفاده کرده است. یکی از محدودیت‌های پژوهش حاضر، کوچک بودن اندازه نمونه آماری پژوهش و سختی در شناسایی شرکت‌های قابل‌مقایسه‌ای است چراکه بسیاری از شرکت‌های برنده امتیاز محور پیش‌ازاین شناخت طبقه جهانی را تجربه کرده‌اند.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل داده¬ها، کارایی سرمایه (CEE)، قدرت توصیفی بالایی از حیث رگرسیون میان شرکت‌های MAKE Award Winner نسبت به دیگر رقبای خویش دارند. کارایی سرمایه انسانی (HCE) و سرمایه عقلایی ارزش‌افزوده (VAIC) به‌طور منفی با ATO در شرکت‌های Non-MAKE Award Winner در ارتباط می‌باشند. به‌هرحال، چنین همبستگی‌هایی در شرکت‌های MAKE Award Winner مشاهده نگردید. در پژوهش حاضر، جهت‌گیری‌هایی برای پژوهش‌های آتی بحث و استدلال می‌شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید