مقاله ترجمه شده درباره تاثیر تولید و ابتکار عمل در توسعه زنجیره عرضه کالا – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر تولید و ابتکار عمل در توسعه زنجیره عرضه کالا: تحقیقی حول مقایسه شرکت های (make to order) و شرکت های (make to stock)


عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of manufacturing and supply chain improvement initiatives: A survey comparing make-to-order and make-to-stock firms


کلمات کلیدی مقاله:

ارزیابی تحقیق، نقطه تجزیه یا جدا شدن (Decoupling point)، ارتباطات با تامین کنندگان


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

لجستیک و زنجیره تامین، مدیریت تکنولوژی، استراتژی های توسعه صنعتی، سیاست های تحقیق و توسعه و مدیریت نوآوری و فناوری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

عملکرد تجارت و بازرگانی

1.معرفی

2.زمینه های تئوری و فرضیه ها

2.1 روش وقوع احتمالی

2.2 عملکرد تجاری

2.3 تکنیک تکیه گاهی داخلی(Internal lean practices)

2.4 یکپارچه سازی منطقی خارجی

2.5 توجیه تامین کنندگان

2.6 make to order and make to stock

2.6.1 تکنیک های تکیه گاهی داخلی برای شرکت های MTO و MTS

2.6.2 یکپارچه سازی لاجستیک خارجی برای شرکتهای MTO و MTS

2.6.3 توجیه تامین کنندگان برای شرکت های MTO و MTS

3.مدل تحقیقاتی

4.روش ها

4.1 نمونه و طرز اقدام ها

4.2 معیارها (اندازه گیری ها)

5. نتایج

5.1 اعتبار و اطمینان مقیاس

5.2 تاثیرات روی عملکرد تجاری

5.3 تاثیر روی شرکتهای MTO و MTS

5.4مقایسه ای بین شرکت های MTO و MTS و نمونه کلی

6.بحث در مورد نتایج به دست آمده و مفاهیم آنها

7. محدودیت ها و تحقیقات آینده

8.نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Manufacturing firms increasingly understand that gains in competitive advantage are not restricted to improvements in their internal operations but that external supply chains need to be considered as well. A wide range of potential improvement initiatives is available for shaping internal and external processes. Lean practice, logistics integration and supplier rationalization are all examples of such initiatives. Lean practice is an example of internal process improvement initiative, while the other two are examples of externally oriented initiatives. Such practices and programs are generally considered to be beneficial for any type of manufacturing firm, while some researchers suggest that some improvement initiatives are more applicable in certain manufacturing environments. Thus, there is some disagreement. Furthermore, we have not found any previous large-scale empirical research that contrasts different types of firms and explores potential differences in this context.

1.معرفی
شرکت های تولیدی کاملا متوجه هستند که منفعت در سود رقابتی فقط محدود به توسعه ی عملکردهای داخلی آنها نیست بلکه زنجیره ی عرضه ی کالا نیز باید به همان میزان مورد توجه قرار گیرد.محدوده ی وسیعی از ابتکار عمل های توسعه ای به صورت بالقوه برای شکل دادن به فرآیند های داخلی و خارجی وجود دارد.تمرینات تکیه گاهی(Lean practices)،یکپارچه سازی منطقی و توجیه تامین کنندگان همگی مثالهایی از این ابتکارات هستند.تمرینات تکیه گاهی مثالی از ابتکار عمل های فرآیند های داخلی است در حالی که دو مورد دیگر مثال هایی از ابتکار عمل های خارجی است.اینگونه تمرینات و برنامه ها به طور کلی برای هر نوع شرکت تولیدی سودآور خواهد بود.در حالی که برخی محققان توصیه می کنند که برخی از روش های ابتکاری برای مکان های تولیدی خاص کاربردی تر هستند.بنابراین کمی اختلاف نظر وجود دارد.به علاوه،ما هیچ گونه تحقیق تجربی قبلی در مقیاس بزرگ پیدا نکردیم که شرکت های مختلف را با هم مقایسه کند و اختلاف های بالقوه را در این زمینه جستجو کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید