مقاله ترجمه شده درباره تاثیر سواد رسانه ای بر یادگیری کودکان از فیلم ها و رسانه ها – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر سواد رسانه ای بر یادگیری کودکان از فیلم ها و رسانه ها


عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of media literacy on children’s learning from films and hypermedia


کلمات کلیدی مقاله:

فرزندان، یادگیری، سواد رسانه ای، تلویزیون آموزشی، نرم افزار آموزشی، ابر رسانه


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم ارتباطات اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

روابط بین الملل، روانشناسی رشد، مدیریت آموزشی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 – سواد رسانه ای

1-1 توسعه سواد نشانه رسانه ای

1-1.1 درک ویژگی های رسمی تلویزیون

1-1.2 تشخیص واقعیت و تصور و فرمت های برنامه مختلف

1-1.3 سواد کامپیوتری

2 2- یادگیری از رسانه

3 2-1 فاکتور های تاثیر گذار بر یادگیری از رسانه

4 3– پیشنهاد و طراحی تحقیق فعلی

5 4 – روش

6 4-1 شرکت کننده ها

7 4-2 مطلب

8 4-2-1 سواد نشانه رشانه ای

9 4-2-2 هوش

10 4-2-3 اکتساب دانش از فیلم اموزشی

11 4-2 -4 اکتساب دانش از محیط های ابر رسانه

12 4-3 پرسشنامه والدین

13 4-3-1 مدت زمان و تنوع استفاده رسانه

14 4-3-2 وضعیت اجتماعی اقتصادی (SES)

15 4-4 تکنیک

16 5- نتایج

17 5-1 همبستگی ها

18 5-2 اکتساب داشن از فیلم و ابر رسانه

19 5-3 تاثیرات بر اکتساب دانش / درک

20 6 – بحث و تبادل نظر

21 6-1 محدودیت ها و مسیر های آینده

22 6-2 نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Within the extensive literature on the role of educational media in children’s learning and the factors influencing that learning, the possible impact of media literacy remains unexamined. The present study examines the influence of media literacy on learning from television and hypermedia environments. In a sample of 150 children with a mean age of 5.33, a computer-based test was used to assess media literacy, and recognition and inference questions were used to measure learning. The influence of intelligence, media usage, and socioeconomic status as independent variables was also assessed. Hierarchical regression analyses showed that media literacy was a significant predictor of learning from media, even when controlling for other relevant factors such as intelligence.

چکیده

تاثیر احتمالی سواد رسانه ای بر طبق میزان  مطالب قبلی در مورد نقش رسانه تحصیلی در یادگیری کودکان و فاکتور های تاثیر گذار بر ان یادگیری مورد بررسی قرار نگرفته است . مطالعه حاضر به بررسی تاثیر سواد رسانه ای بر یادگیری ازمحیط های تلویزیون و ابر رسانه می پردازد . تست کامپیوتری در نمونه 150 کودک با سن میانه 5.33 سال استفاده شده است تا سواد رسانه ای برآورد گردد و تشخیص و وضعیت اجتماعی اقتصادی به عنوان متغیر های مستقل براورد شده اند . تحلیل های رگرسیون سلسله مراتبی نشان داده اند که سواد رسانه ای یک پیشگو مهم در یادگیری از رسانه می باشد حتی زمانی که  دیگر فاکتور های مرتبط نظیرهوش کنترل می گردند .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید