مقاله ترجمه شده درباره اثر قدرت مدیرعامل بر نوآوری سازمانی اکتشافی و انتفاعی – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اثر قدرت مدیرعامل بر نوآوری سازمانی اکتشافی و انتفاعی


عنوان انگلیسی مقاله:

The influence of CEO power on explorative and exploitative organizational innovation


کلمات کلیدی مقاله:

قدرت مدیرعامل، نوآوری، انتفاع، اکتشاف، نظریه نمایندگی رفتاری، خواستگاه و منشا مدیرعامل


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، مدیریت عملکرد و مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

توسعه نظریه و فرضیه

پیش بینی های اجرایی نوآوری سازمانی

قدرت مدیرعامل و خروجی های سازمانی

قدرت مدیرعامل و نوآوری سازمانی اکتشافی – چشم انداز نظریه نمایندگی رفتاری

قدرت مدیرعامل و نوآوری سازمانی انتفاعی

نقش تعدیل کننده وضعیت مدیرعامل خارجی

روش ها

نمونه ها و منابع داده

معیارها

متغیر وابسته

متغیر مستقل

متغیرهای کنترل

نتایج

بحث و پیامدها

محدودیت‌ها و جهت‌گیری پژوهش های آتی

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Do powerful CEOs influence corporate strategies and organizational performance? If so, in what ways? Are powerful CEOs attracted to risky and novel corporate strategies? Alternatively, do they instead prefer more measured and conservative actions? These questions continue to attract both scholarly and practitioner attention. The popular business press is ripe with discussions on powerful CEOs and their daring corporate actions (Helft, 2014). Corporate governance researchers have examined this issue under the broader “executive effects” literature using the upper echelons research tradition (Crossland, Zyung, Hiller, & Hambrick, 2014). More specifically, scholarly discussion on this topic has empirically examined the link between CEO power and organizational performance (Adams, Almeida, & Ferreira, 2005; Lee, Park, & Park, 2015; Tang, Crossan, & Rowe, 2011). Recent studies have also identified a significant relationship between CEO power and the choice of various corporate strategies such as mergers and acquisitions (Brown & Sarma, 2007; Chikh & Filbien, 2011). So far, growing empirical evidence of the influence of CEO power on both the choice of corporate strategies and organizational performance exists (Tang et al., 2011).

1- مقدمه
آیا مدیران عاملی قدرتمند بر استراتژی های مشارکتی و عملکرد سازمانی تأثیر می گذارند؟ اگر چنین است، این تأثیرگذاری چگونه اتفاق می افتد؟ آیا مدیرعامل های قدرتمند جذب استراتژی های مشارکتی جدید و پرخطر می شوند؟ یا اینکه اعمال سنجیده تر و محافظه کارانه تر را ترجیح می دهند؟ این سؤالات همواره توجه دانشمندان و متخصصان بسیاری را به خود جلب کرده است. موضوع مطالب چاپ شده به بحث درباره مدیرعامل های قدرتمند و جرأت آنها در اعمال سازمانی پیوند خورده است. پژوهشگران عرصه حاکمیت شرکتی، این موضوع را با استفاده از سنت پژوهش پله ای در چارچوب گسترده تر”اثرات اجرایی” بررسی کرده اند. به طور خاص تر، بحث آکادمیک و عالمانه روی این موضوع به طور تجربی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و عملکرد سازمانی را مورد بررسی قرار داده است. همچنین در مطالعات اخیر یک رابطه مهم بین قدرت مدیرعامل و انتخاب استراتژی های شرکتی مختلف نظیر ادغام و تملک تشخیص داده شده است. تا کنون، رشد مدارک تجربی اثر قدرت مدیرعامل روی انتخاب استراتژی های شرکتی و عملکرد سازمانی مشاهده شده است (Tang et al., 2011).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید