مقاله ترجمه شده درباره تاثیر محدودیت های قیمتی بر واکنش بیش از حد در بازار – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر محدودیت های قیمتی بر واکنش بیش از حد در بازار های نوظهور: گواهی از بازار سهام مصر


عنوان انگلیسی مقاله:

The influence of price limits on overreaction in emerging markets: Evidence from the Egyptian stock market


کلمات کلیدی مقاله:

فرضیه بازده، تغییر قیمت، بازار های نو ظهور


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد مالی و اقتصاد پولی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بررسی گزارش

پیش زمینه نهادی در مورد بازار سهام مصر ( EGX)

مدلسازی داده ها و اقتصاد سنجی

نتایج تجربی

آمار توصیفی و آزمایش های تشخیصی

فرضیه واکنش بیش از حد

پرتفولیو های اندازه 5 تایی

رگرسیون های مقطعی

خلاصه و نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Price limits are regulatory tools in both equity and futures markets in which further trading is prevented for a period of time with the intention of cooling market traders’ emotions and reducing price volatility. The trigger for such limits is when prices hit particular pre-specified price boundaries1. Price limits have become very popular and are widely used by different stock exchanges over the world; however, their rules vary amongst the world’s stock exchanges. There are two other categories of these regulatory tools, namely, firm-specific trading halts and circuit breakers (Kim & Yang, 2004; Phylaktis, Kavussanos, & Manalis, 1999). With firm-specific trading halts, trading is ceased for a given period of time within the session, or until the end of the trading session, for a particular stock(s) if prices hit the predetermined limit2. On the other hand, circuit breakers are regulatory tools that combine firm specific trading halts with price limits to cool down market volatility. Within the circuit breakers regime, trading also may be stopped – for a pre-specified duration – across the whole market if the market index hits a pre-determined level. The NYSE experiencedemonstrates thatthis is themostpopularmarket-wide circuit breaker (Lee, Ready, & Seguin, 1994).

مقدمه
محدودیت های قیمتی در حال حاضر ابزارهایی برای تنظیم بازار سهام و بازار ها در آینده هستند که معاملات آینده نیز برای یک دوره از زمان با قصد سرد کردن احساس معامله گران بازار و کاهش نوسانات قیمتی انجام می شود. عامل محرک برای چنین محدودیت هایی زمانی بوجود می آیند که قیمت ها به یک مرز قیمتی تعیین شده برسند. محدودیت های قیمتی ابزاری بسیار محبوبی هستند و به صورت گسترده ای در بازار سهام در کل دنیا مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال قوانین مربوط به آنها در جهان بسیار متفاوت است. دو طبقه بندی از ابزار تنظیمی وجود دارد : وقفه های تجاری شرکت های خاص و شکننده های جریان. ( کیم ، یانگ 2004 ، فیلاکتیس ، کاوسانوس ، مانالیس 1999). با وجود وقفه های تجاری شرکت های خاص ، در صورتیکه قیمت ها بیش از حد تعیین شده محدود شوند، معاملات برای یک دوره خاص و یا تا پایان یک دوره برای یک سهام خاص متوقف می شود.
به عبارت دیگر ، قطع کننده مدار همان ابزار های تنظیمی هستند که تجارت متوقف شده شرکت های خاص را با محدودیت های قیمتی برای سرد کردن نوسانات بازار ترکیب می کنند. در نظام قطع کننده مدار ، اگر شاخص بازار به حد از قبل تعیین شده برسد تجارت و معامله ممکن است برای یک دوره خاص در کل بازار متوقف شود ،. تجربه NYSE نشان می دهد که قطع کننده مدارد در بازار های وسیع شایع تر است ( لی ، ریدی و سگین 1994).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید