مقاله ترجمه شده درباره تاثیر گزارش حسابرسی بر رابطه اطلاعات حسابداری گزارش ‌شده – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر گزارش حسابرسی بر رابطه اطلاعات حسابداری گزارش ‌شده توسط فهرست شرکت های رومانی


عنوان انگلیسی مقاله:

The influence of the audit report on the relevance of accounting information reported by listed Romanian companies


کلمات کلیدی مقاله:

اطلاعات حسابداری، ارتباط ارزش، گزارش حسابرسی، نظر حسابرسی، Big 4


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 حسابداری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابرسی و حسابداری مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2. مرور منابع و ارائه فرضیات

2.1. فاکتورهای تعیین کننده اطلاعات مالی مرتبط

2.2. کاربرد گزارش ‌های حسابرسی برای حمایت از تصمیمات سرمایه گذاران

2.3. ارائه فرضیه

3. روش تحقیق

3.1. جمعیت هدف و نمونه آزمایش‌شده

3.2. متغیرها و منابع داده

3.3. روش های تحلیل داده

4. نتایج و بحث تحقیقات

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

In an efficient financial market, rational investors continuously look for those financial placements that can offer indications regarding the attainment of a higher return with minimum risk. Some of the risks investors are exposed to targets on one part regard the conflict interest between them and the managers, caused by the existence of an informational mismatch, and on the other side, the possibility that the information given by the companies, especially through financial statements, might include significant distortions. The reduction of the informational differences of the financial statements’ users, especially the investors and their providers is made through audit services, carried out on the financial statements by professional, objective and independent persons. The audit services are completed with audit reports, whose objective is to support the actual and possible investors’ decisions (Arens et al., 2012). As a mean of communication between the auditor and their users, the audit reports must be understandable, objective and accepted by users as a relevant information source. The relevance of the provided information of these reports is defined through the influence they have on investors in decision making, the users of the financial statements would not otherwise read the reports and take them into account when making decisions (Al-Thuneibat et al., 2008). The effect on the decisional process of the investors is materialized in the impact on prices of the stocks (Al-Thuneibat et al., 2008).

مقدمه
در یک بازار مالی کارآمد، سرمایه گذاران منطقی به‌طور مداوم در جستجوی جایگزین های مالی هستند که می تواند نشانه هایی در راستای حصول سود بالاتر و حداقل ریسک ارائه دهد. برخی از ریسک های سرمایه‌گذاران مواجه‌شدن با اهداف بخشی است که موجب درگیری بین آن ها و مدیران می شود که ناشی از وجود اطلاعات ناهماهنگ، و از طرف دیگر امکان دریافت اطلاعات از شرکت ها به‌خصوص اظهارنامه های مالی است که ممکن است اختلافات قابل‌توجهی را ایجاد کند.
کاهش اختلاف اطلاعات اظهارنامه های مالی کاربران، به‌خصوص سرمایه گذاران و تأمین‌کنندگان آن ها که توسط خدمت حسابرسی ایجاد می شود، که اشخاصی به‌طور تخصصی، بی‌طرف و مستقل بر روی اظهارنامه‌های مالی کار می کنند. خدمات حسابرسی با گزارش های حسابرسی تکمیل می شوند که هدف آن ها حمایت از تصمیمات سرمایه گذاران احتمالی و واقعی است (Arenset al., 2012). گزارش‌های حسابرسی باید به جهت ایجاد ارتباط بین حسابرس و کاربر، قابل‌فهم، بی‌طرف باشد و به‌عنوان یک منبع اطلاعاتی مناسب توسط کاربران موردپذیرش قرار بگیرند. اطلاعات تأمین‌شده از این گزارش ها به‌صورت تأثیر آن ها بر تصمیم گیری سرمایه گذاران بیان می شود، در غیر این صورت کاربران اظهارنامه های مالی گزارش ها را نمی خوانند و در تصمیم گیری های خود آن ها را در نظر نمی گیرند (Al-Thuneibat et al., 2008). تأثیر آن بر فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران به‌طور خودبه‌خود بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می گذارد (Al-Thuneibat et al., 2008).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید