مقاله ترجمه شده درباره ارتباط بین فعالیت های بیمه عمر و رشد اقتصادی – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارتباط بین فعالیت های بیمه عمر و رشد اقتصادی: برخی از شواهد جدید


عنوان انگلیسی مقاله:

The link between life insurance activities and economic growth: Some new evidence


کلمات کلیدی مقاله:

حق بیمه عمر، تولید ناخالص داخلی واقعی، پنل آزمون SURADF، نیمه عمر، پنل هم انباشتگی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد پولی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و بیمه


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

پیشینه تحقیق

روش

آزمایش پنل ریشه واحد SURADF

تجزیه و تحلیل نیمه عمر

پنل آزمون هم انباشتگی

پنل علی آزمون

نتایج تجربی

آزمون ریشه واحد و برآورد نیمه عمر

نتایج آزمون هم انباشتگی و پنل علی

بحث ها و پیامدهای بیشتر

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper applies the panel seemingly unrelated regressions augmented Dickey-Fuller (SURADF) test to re-investigate the stationarity properties of real life insurance premiums per capita and real gross domestic product (GDP) per capita for 41 countries within three levels of income covering 1979–2007. Our empirical results first reveal that the variables in these countries are a mixture of I(0) and I(1) processes, and that the traditional panel unit-root tests could lead to misleading inferences. Second, for the estimated half-lives, the degrees of mean reversion are greater in high-income countries. Third, there is concrete evidence favoring the hypothesis of a long-run equilibrium relationship between real GDP and real life insurance premiums after allowing for the heterogeneous country effect. The long-run estimated panel parameter results indicate that a 1% increase in the real life premium raises real GDP by 0.06%. Finally, we determine that the development of life insurance markets and economic growth exhibit long-run and short-run bidirectional causalities. These findings offer several useful insights for policy-makers and researchers.

چکیده

این مقاله ظاهرا پنل آزمون افزایشی رگرسیون نامرتبط داکی فولر اجرا میکند (SURADF) تا خواص ثابت سرانه حق بیمه زندگی واقعی و سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) 41 کشور در سه سطح از پوشش درآمد 1979-2007 را دوباره بررسی کند. نتایج تجربی ما برای اولین بار نشان می دهد که متغیر در این کشورها مخلوطی از فرایندهای I (0) و I (1) است که پنل آزمون ریشه واحد سنتی می تواند به استنباط گمراه کننده منجر شود. دوم، برای برآورد نیمه عمر، درجات بازگشت میانگین در کشورهای با درآمد بالا بیشتر است. سوم، مدرک عینی طرفدار فرضیه رابطه تعادلی بلندمدت بین تولید ناخالص داخلی واقعی و حق بیمه زندگی واقعی پس از در نظرگرفتن اثرات کشور متفاوت وجود دارد. پارامتر پنل برآورد بلند مدت نتایج نشان می دهد که افزایش 1٪ در حق بیمه زندگی واقعی، تولید ناخالص داخلی واقعی را تا 0.06٪ افزایش می دهد. در نهایت، ما مشخص می کنیم که توسعه بازارهای بیمه عمر و رشد اقتصادی تلفات دو طرفه کوتاه مدت و بلند مدت را نشان می دهد. یافته های مذکور چندین بینش مفید برای سیاست گذاران و محققان را ارائه دهد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید