مقاله ترجمه شده درباره مدل مدیریتی برای برون سپاری منابع انسانی در میان شرکت های خدماتی – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدل مدیریتی برای برون سپاری منابع انسانی در میان شرکت های خدماتی


عنوان انگلیسی مقاله:

The management model for human-resource outsourcing among service companies


کلمات کلیدی مقاله:

برون سپاری منابع انسانی، خدمات، مدل مدیریتی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

برون سپاری منابع انسانی در بخش خدمات

مدل مدیریتی برای برون سپاری منابع انسانی

روش تحقیق

یافته های تحقیق

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

There is a discussion between scientists about when outsourcing began. According to Corbett (2004), although the outsourcing phenomenon appeared in the US in about 1970, the date is not scientifically fixed. Amiti and Wei (2004) noticed that outsourcing was mentioned for the first time in the context of the car industry in 1979, in the Journal of the Royal Society of Arts, Vol. CXXVII, 141/1. The article cited the decisions of representatives from the British car industry to outsource some activities to German specialists. Blumberg (1998) contends that outsourcing came from the IT sector in 1980. Gerbl et al. (2009) discussed its origins, concluding that there was outsourcing in the manufacturing and service industries. The former arose in the industry sector, when manufacturers started to outsource some activities to subcontractors. Service outsourcing occurred later, beginning with specialised legal activities and then followed by the outsourcing of IT services. Bakanauskien˙e and Brasait˙e (2011) note that there is more than a decade of literature by management scholars that has analysed the process, under which certain management functions, activities and processes previously carried out inside an organisation are outsourced to external companies.

مقدمه
یک بحث در میان دانشمندان در رابطه با زمان شروع برون سپاری وجود دارد. مطابق نظر کوربت در سال 2004 ، اگرچه پدیده برون سپاری ، در دهه 1970 در ایالات متحده بوجود آمد ، اما اطلاعات ثابتی در این زمینه وجود ندارد. آمیتی و وی در سال 2004 مطرح کردند که برون سپاری برای اولین بار در صنعت خودرو سازی در سال 1979 بوجود آمد ، نشریه انجمن هنر های سلطنتی. این مقاله تصمیمات نمایندگی های صنعت خودرو سازی بریتانیا را در زمینه برون سپاری برخی فعالیت ها به متخصصان آلمانی را مطرح می کند. بلومبرگ در سال 1998 ادعا کرد که برون سپاری از بخش فناوری اطلاعات در سال 1980 بر آمده است. گربل و همکاران در سال 2009 ریشه های آن را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که برون سپاری در صنایع تولیدی و خدماتی وجود دارد. برون سپاری در ابتدا در بخش صنعتی بوجود آمد ، زمانی که تولید کنندگان برخی فعالیت ها را به مقاطعه کاران واگذار کردند. برون سپاری خدماتی بعد از آن و همزمان با فعالیت های قانونی تخصصی و به دنبال برون سپاری در بخش خدمات فناوری اطلاعات بوجود آمد. باکانوسکین و براسیت در سال 2011 ذکر کردند که برای بیش از یک دهه گزارشاتی بوسیله دانشمندان حوزه مدیریت ارائه شد که این فرآیند و همچنین توابع مدیریتی معین، فعالیت ها و فرایند های قبلا انجام شده در سازمان که برای شرکت های خارجی برون سپاری شده بودند را مورد تجزیه و تحلیل قرار می داد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید