مقاله ترجمه شده درباره تاثیر منفی شخصیت های ناشی از کملئون بر روی اهداف اخلاقی کارکنان – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر منفی شخصیت های ناشی از کملئون بر روی اهداف اخلاقی کارکنان: نقش واسطه ای ماکیاولیانیسم


عنوان انگلیسی مقاله:

The negative impact of chameleon-inducing personalities on employees’ ethical work intentions: The mediating role of Machiavellianism


کلمات کلیدی مقاله:

نیت کار اخلاقی، رویکرد دوستانه مانند کملئون، ناحیه کنترل خارجی، باورهای نسبیتی، ماکیاولیسم


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

1-1- چارچوب نظری

1-2- LOC خارجی و نیات کار اخلاقی

1-3- اعتقادات نسبی گرایانه و نیات کار اخلاقی

1-4- ماکیاولی و نیات کار اخلاقی

2- مواد و روش ها

2-1- نمونه و روش

2-2- اندازه گیری ها

2-3- تحلیل داده

3- نتایج

3-1- روش متداول تعصب

3-2- مدل اندازه گیری

3-3- آزمایش فرضیه

4- بحث و نتایج

4-1- مشارکت نظری

4-2- مفهوم عملی

4-3- محدودیت ها و مسیرهای تحقیق بیشتر

ضمیمه: معیارها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Increasingly, world business leaders cite ethics as a cornerstone of social and economic success. For example, Paul Polman, Unilever’s chief executive officer, recently emphasized the need to incorporate environmental and social motives into ways of doing business, to transform capitalism into a force for good (Scott, 2013). Yet surveys of business professionals highlight their lack of interest in ethics when it comes to daily business activities and labor relations (Ross, 2013), and employees acknowledge that they continue to observe high rates of unethical behavior at work (Institute of Business Ethics, 2012). That is, even when strong ethics policies are implemented in the organization, employees still seem to make unethical decisions, directed either inside or outside the workplace (Pater & Van Gils, 2003). Thus, organizations still need to better understand how and why employees engage in unethical behaviors, with the recognition that this type of behavior harms employees’ well-being, interpersonal relationships (Dahling, Kugumcu, & Librizzi, 2012), customer satisfaction (Roman, 2003), and corporate reputation (Cravens, Goad-Oliver, & Ramamoorti, 2003).

مقدمه:
بطور فزاینده ای، رهبران تجاری جهان، اخلاق را به عنوان پایه ای برای موفقیت اجتماعی و اقتصادی مطرح می کنند. به عنوان مثال، پل پلمن، مدیر اجرایی یونیلور، اخیرا بر ضرورت قرار دادن انگیزه های زیست محیطی و اجتماعی در راه های کسب و کار برای تبدیل سرمایه داری به نیروی خوبی، تأکید کرده است (Scott, 2013). با این حال، نظرسنجی از متخصصان کسب و کار، عدم علاقه آنها به اخلاق در مورد فعالیت های روزمره کسب و کار و روابط کاری را نشان می دهد (Ross, 2013)، و کارکنان اذعان می کنند که آنها همچنان شاهد نرخ بالای رفتارهای غیر اخلاقی در کار هستند (Institute of Business Ethics, 2012). به این ترتیب، حتی زمانی که سیاست های اخلاقی قوی در سازمان پیاده سازی می شود، هنوز به نظر می رسد که کارکنان تصمیمات غیر اخلاقی می گیرند که در داخل یا خارج از محل کار انجام می شوند (Pater & Van Gils, 2003). بنابراين، سازمان ها هنوز باید بدانند که چگونه و چرا کارکنان رفتارهای غیر اخلاقی از خود بروز می دهند، با این شناخت که این نوع رفتارها به سلامت کارکنان، روابط بین فردی (Dahling, Kugumcu & Librizzi, 2012)، رضایت مشتری (Roman, 2003) و شهرت شرکت صدمه وارد می کند (Cravens, Goad-Oliver & Ramamoorti, 2003).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید