مقاله ترجمه شده درباره رابطه بین اختلافات مالی و سواد مالی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رابطه بین اختلافات مالی و سواد مالی


عنوان انگلیسی مقاله:

The relationship between financial disputes and financial literacy


کلمات کلیدی مقاله:

سواد مالی، اختلاف مالی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی و مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت مالی، مدیریت دانش و اقتصاد مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

1. مقدمه

2. بررسی پیشینه تحقیق

2.1. سواد مالی

2.2. اختلافات مالی

3. داده و تعریف متغیر

3.1 . داده ها

.3.2 اندازه گیری سواد مالی

3.3. اندازه گیری اختلافات مالی

.3.4 ارزیابی تجاوز در کنترل اختلافات مالی

4. تجزیه و تحلیل تجربی

4.1. استراتژی تجربی

. 4.2 نتایج پایه

.4.3. سواد مالی و سطح پرخاشگری یا تجاوزگری در کنترل اختلافات مالی

.4.4 آزمون پایداری

4.4.1 . تجزیه و تحلیل نمونهای فرعی با محدود کردن نمونه قبل از بازنشستگی

.4.4.2 داده های نظر سنجی به دست آمده از سال 2007، 2009، و 2011 نظرسنجی سواد مالی ملی

5 . نتیجه گیری

پیوست A

ضمیمه B

ضمیمه C


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This study examines financial literacy and its relationship with financial disputes. We devised two special modules from the Third National Financial Literacy Survey conducted by Taiwan’s Financial Supervisory Commission (FSC) in 2011. With this unique database, we examine topics that have rarely been discussed in other studies. Our empirical evidence suggests that people with a higher financial literacy are less likely to experience financial disputes. When the purchase of financial products and services leads to a financial dispute, people with a higher financial literacy will aggressively handle the problem. In addition, personal characteristics, such as gender, work status, and household income, are key factors affecting the chances of a financial dispute. Finally, our results are robust to potential selection bias when we include the results of the National Financial Literacy Survey conducted by the FSC in 2007, 2009, and 2011.

چکیده

این مطالعه رابطه بین سواد مالی و ارتباط آن با اختلافات مالی را بررسی می کند. ما دو ماژول های خاص از نظرسنجی سواد مالی ملی سوم انجام شده توسط کمیسیون نظارت مالی تایوان (FSC) در 2011 ابداع کردیم. در این پایگاه داده منحصر به فرد، ما موضوعاتی بررسی کردیم که به ندرت مطالعات دیگر مورد بحث را بررسی می کند. شواهد تجربی ما نشان می دهد که مردم با سواد مالی بالاتر، کمتر اختلافات مالی را تجربه می کند.

زمان خرید محصولات و خدمات مالی منجر به اختلاف مالی می شود، مردم با سواد مالی بالاتر به شدت این مشکل را اداره می کنند. علاوه بر این، ویژگی های شخصی، مانند جنس، وضعیت کار و درآمد خانوار، عوامل کلیدی شانس یک اختلاف مالی را تحت تاثیر قرار می دهند. در نهایت، نتایج ما برای تعصب انتخاب بالقوه قوی هستند زمانی که ما نتایج نظرسنجی سواد مالی ملی انجام شده توسط FSC در سال 2007، 2009، و 2011 را در نظر می گیریم.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید