مقاله ترجمه شده درباره نقش حسابداری در معنابخشی یکپارچه سازی پس از اکتساب – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

نقش حسابداری در معنابخشی یکپارچه سازی پس از اکتساب


عنوان انگلیسی مقاله:

The role of accounting in making sense of post-acquisition integration


کلمات کلیدی مقاله:

ادغام یا یکپارچه سازی پس از اکتساب (Post-acquisition integration)، حسابداری (Accounting)، معنابخشی (Sensemaking)


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابداری مدیریت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. چارچوب نظری مطالعه

2.1. یکپارچه سازی پس از اکتساب

2.2. معنابخشی به عنوان یک مفهوم

2.3. حسابداری و معنابخشی

3. روش و کار میدانی

4. حسابداری و معنابخشی پس از اکتساب

4.1. معامله و شرکت های درگیر

4.2. حسابداری و معنابخشی پیشایندی

4.3. حسابداری و معنابخشی پیشایندی

5. بحث و نتیجه گیری

تشکر و قدردانی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

This study draws on interviews with the top management teams of two Finnish companies after their acquisition process, and with external advisors involved in advising these companies. It contributes to the post-acquisition literature (Hardy & Phillips, 1998; Haspeslagh & Jemison, 1991; Janis, 1972; Jemison & Sitkin, 1986; Vaara & Monin, 2010; Vaara, 2003) and the emerging research on accounting and sensemaking (Jørgensen, Jordan, & Mitterhofer, 2012; Kraus, & Strömsten, 2012; Tillmann & Goddard, 2008) by examining how accounting, as a resource for sensemaking, affected the construction of meaning during postacquisition integration. This study draws on the concept of sensemaking (Gioia & Chittipeddi, 1991; Weick, 1995). Gephart (1993, p 1485) defined sensemaking as “the discursive process of constructing and interpreting the social world”. In strategic change, sensemaking involves efforts by individuals participating in the change process, constructing and reconstructing their meanings (Gioia & Chittipeddi, 1991). As Weick (1979) claims, parties use enormous amounts of time settling among themselves on an agreeable translation of what is taking place. Thus, in this current study, sensemaking can be perceived as a process of social construction whereby the top management teams of the buyer and the seller form and reform commonly accepted and plausible meanings of their signed acquisition. Sensegiving in this context is considered as the buyer’s top management’s attempts to influence the outcome, as well as to communicate their thoughts to the seller’s top management, employees, and customers.

1. مقدمه
مطالعه حاضر به مصاحبه هایی با تیم های مدیریت ارشد دو شرکت فنلاندی پس از فرآیند اکتساب آنان و مشاوران خارجی درگیر در مشاوره این شرکت ها پرداخته است. این مطالعه با بررسی نحوه تاثیرگذاری حسابداری، به عنوان منبعی برای معنابخشی، بر مفهوم سازی در طی یکپارچه سازی پس از اکتساب به ادبیات پس از اکتساب (هاردی و فیلیپس، 1998؛ هاسپسلاگ و جمیسون، 1991؛ جنیس، 1972؛ جمیسون و سیتکین، 1986؛ وارا و مونین، 2010؛ وارا، 2003) و تحقیقات نوظهور در زمینه حسابداری و معنابخشی (یورگنسن، جردن، و میترهافر، 2012؛ کراوس، و استرومستن، 2012؛ تیلمان و گودارد، 2008) کمک نموده است.

این مطالعه به مفهوم معنابخشی می پردازد (جیویا و چیتیپدی، 1991؛ ویک، 1995). گفارت (1993، ص 1485) معنابخشی را به صورت فرآیند استدلالی ایجاد و تفسیر جهان اجتماعی تعریف نمود. در تغییری استراتژیک، معنابخشی شامل اقدامات افراد دخیل در فرآیند تغییر، ایجاد و بازسازی معانی آن ها می شود (جیویا و چیتیپدی، 1991).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید