مقاله ترجمه شده درباره نقش اختلال ایمنی در پاتوفیزیولوژی اوتیسم – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

نقش اختلال ایمنی در پاتوفیزیولوژی اوتیسم


عنوان انگلیسی مقاله:

The role of immune dysfunction in the pathophysiology of autism


کلمات کلیدی مقاله:

اوتیسم، سیتوکین، مونوسیت، T CELL، تعاملات اجتماعی، فعال سازی ایمنی مادر


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

ایمنی شناسی پزشکی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

مقدمه

فعالیت ایمنی در ASD

التهاب عصبی

فعال سازی ایمنی سیستمیک

پاسخ تطبیقی سلولی

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Autism spectrum disorders (ASD) are a complex group of neurodevelopmental disorders encompassing impairments in communication, social interactions and restricted stereotypical behaviors. Although a link between altered immune responses and ASD was first recognized nearly 40 years ago, only recently has new evidence started to shed light on the complex multifaceted relationship between immune dysfunction and behavior in ASD. Neurobiological research in ASD has highlighted pathways involved in neural development, synapse plasticity, structural brain abnormalities, cognition and behavior. At the same time, several lines of evidence point to altered immune dysfunction in ASD that directly impacts some or all these neurological processes. Extensive alterations in immune function have now been described in both children and adults with ASD, including ongoing inflammation in brain specimens, elevated pro-inflammatory cytokine profiles in the CSF and blood, increased presence of brain-specific auto-antibodies and altered immune cell function. Furthermore, these dysfunctional immune responses are associated with increased impairments in behaviors characteristic of core features of ASD, in particular, deficits in social interactions and communication. This accumulating evidence suggests that immune processes play a key role in the pathophysiology of ASD. This review will discuss the current state of our knowledge of immune dysfunction in ASD, how these findings may impact on underlying neuro-immune mechanisms and implicate potential areas where the manipulation of the immune response could have an impact on behavior and immunity in ASD.

چکیده

اختلال طیف اوتیسم(ASD) اختلال پیچیده ای است که شامل اختلالات ارتباطی، تعاملات اجتماعی و اختلال در رفتارهای کلیشه ای محدود می باشد. البته رابطه بین پاسخ سیستم ایمنی و ASD در ابتدا در 40 سال گذشته مورد توجه قرار گرفت اما اخیرا تحقیقات جدید، به رابطه چندمنظوره بین بدکاری سیستم ایمنی و رفتار در ASD اشاره دارند. تحقیقات نوروبیولوژیکی(عصب شناسی زیستی) در ASD بر رشد عصبی، پلاستیسیته(انعطاف پذیری)سیناپس، عدم نرمال بودن ساختار مغزی(ساختار غیر طبیعی)، شناخت و رفتار تاکید دارند. در همان زمان شواهد بر تغییر اختلال سیستم ایمنی در ASD تاکید داشتند که مستقیما می تواند بر این فرآیندهای نورولوژیکی تاثیر گذارد. تغییرات زیاد در سیستم ایمنی هم کودکان و هم بزرگسالان مبتلا به ASD شامل ایجاد تورم در بخش های مغز، افزایش التهاب و تورم در پروفایل سیتوکین در CFS، خون و افزایش بروز پادتن خودکار و تغییر در عملکرد سیستم ایمنی می باشد. علاوه بر این این نوع اختلالات در پاسخ دهی در راستای افزایش اختلال در ویژگی های رفتاری افراد مبتلا به ASD بالاخص اختلال در تعاملات اجتماعی و ارتباطات قرار دارند. شواهد پیشنهاد دادند که پاسخ ایمنی نقش مهمی را در پاتوفیزیولوژیکی ASD ایفا می کند. این مقاله بر روی دانش اختلال سیستم ایمنی در ASD و چگونگی تاثیر آن بر روی مکانیزم عصبی ایمنی تاکید دارد و حوزه هایی را مدنظر قرار می دهد که مربوط به پاسخ ایمنی است که بر رفتار و ایمنی ASD تاثیر می گذارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید