مقاله ترجمه شده درباره نقش ساز و کارهای تصدیق داخلی و خارجی در عرضه سهام فصلی – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

نقش ساز و کارهای تصدیق داخلی و خارجی در عرضه سهام فصلی


عنوان انگلیسی مقاله:

The role of internal and external certification mechanisms in seasoned equity offerings


کلمات کلیدی مقاله:

عرضه شلف، عرضه تسریعی، عرضه سهام فصلی، هزینه های شناوری، حاکمیت شرکتی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی و حسابداری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابداری مالی، اقتصاد مالی و اقتصاد پولی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. بنیان های نظری

2.1. ثبت نام شلف، تصدیق پذیره نویس، و تصدیق داخلی از طریق حاکمبت شرکتی

2.2. عرضه های تسریعی، تشدید ریسک ها، و تصدیق داخلی از طریق حاکمیت

2.3. هزینه های شناور و تصدیق خارجی از طریق حق الزحمه های حسابداری

. داده ها، نمونه، و معیارهای اندازه گیری کیفیت حاکمیت

3.1. داده ها و نمونه

3.2. کیفیت حاکمیت شرکتی در سطح شرکت

3.3. خصوصیات نمونه

4. نتایج تجربی

4.1. نتایج اولیه

4.2. نتایج رگرسیون

4.2.1. انتخاب روش صدور و قدرت تصدیق از طریق حاکمیت

4.2.2. هزینه های صدور و قدرت تصدیق از طریق حسابرسان

4.3. بحث بیشتر در مورد مکانیسم تصدیق

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

When conducting their seasoned equity offerings (SEOs), US firms have beenincreasingly relying onshelf offering or accelerated offering rather than non-shelf offering or traditional book building, the predominant issuance methods in the past. Previous studies find that the unpopularity of shelf or accelerated offering in the past is due to the under-certification problem. Therefore, the change in firms’ preferred issuance methods suggests that firms must have obtained adequate certification through various ways. In this paper, we study several potential internal and external certification mechanisms that issuers can utilize and explore their roles in the SEO process. We find that the internal certification via sound corporate governance affects firms’ choice of the issuance method between shelf (accelerated) and nonshelf (non-accelerated) offerings, while the external certification through acquiring high-quality auditing services impacts the issuance costs.

چکیده

در هنگام انجام عرضه سهام فصلی (SEOs) خود، شرکت های ایالات متحده آمریکا به صورت فزاینده ای بیشتر بر روی عرضه شلف و تسریعی تکیه می کنند تا عرضه غیر شلف و یا ثبت دفتری سنتی که روش های غالب صدور در گذشته محسوب می شوند. مطالعات قبلی دریافتند که عدم محبوبیت عرضه شلف و یا تسریعی در گذشته به دلیل مشکل تصدیق پایین بود. بنابراین، تغییر روش های صدور ترجیحی شرکت ها نشان می دهد که شرکت ها باید تصدیق کافی را از طرق مختلف به دست آورند. در این مقاله، ما چندین روش بالقوه تصدیق داخلی و خارجی را مورد مطالعه قرار دادیم که صادرکنندگان می توانند از آن ها استفاده نموده و به کاوش نقش آن ها در فرآیند عرضه سهام فصلی (SEO) بپردازند. ما دریافتیم که تصدیق داخلی از طریق حاکمیت شرکتی عمیق بر اختیار روش صدور شرکت ها بین عرضه های شلف (تسریعی) و غیر شلف (غیر تسریعی) تاثیر می گذارد، در حالی که تصدیق خارجی از طریق دستیابی به خدمات حسابرسی با کیفیت بالا بر هزینه های صدور تاثیرگذار می باشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید