مقاله ترجمه شده درباره مطالعه رابطه بین استرس شغلی اساتید دانشگاهی و تعهدهای سازمانی در کشور چین – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مطالعه رابطه بین استرس شغلی اساتید دانشگاهی و تعهدهای سازمانی در کشور چین


عنوان انگلیسی مقاله:

The Study on the Relationship between University Faculties’ Job Stress and Organizational Commitment in China


کلمات کلیدی مقاله:

اساتید دانشگاه، استرس شغلی، تعهد شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و روانشناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

روانشناسی صنعتی و سازمانی و مدیریت منابع انسانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مرور تاریخچه

2-1. استرس شغلی، تعهد و رضایت شغلی

2-2. تعهد شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی

3. طرح پژوهش

3-1. جمع آوری و سنجش اطلاعات

3-2. صحت و اعتبار

4. نتایج

4-1. ارزیابی درستی مدل

4-2. نتایج تست فرضیه ها

5. نتایج و حقایق


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
China’s higher education develops rapidly in recent years, and the number of university faculty is also increasing rapidly. From 2001 to 2014, the number of full-time teachers in higher education increased from 0.532 million to 1.56 million, and the young faculties are 0.9 million, accounting for 57.5%. University young faculties play more and more important role in higher education, and have more responsibilities in the same time. Under the high performance pressure environment, the university young faculties’ job satisfaction deserves more attention [1]. The research of university young faculties’ job satisfaction has important practical significance, it will drive the faculties forward change, improve the work environment and the universities performance [2]. In addition, high faculty turnover rate has detrimental effects on faculties’ organization commitment and the development of university. Therefore, creating a high-quality work environment is a core element of universities’ competitiveness.

1. مقدمه
آموزش عالی کشور چین در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است، و تعداد اساتید دانشگاه نیز به سرعت افزایش یافته است. از سال 2001 تا 2014، تعداد اساتید تمام وقت در آموزش عالی از 0.532 میلیون به 1.56 میلیون افزایش یافته است، و تعداد اساتید جوان 0.9 میلیون می باشد، در حدود 57.5 درصد. اساتید جوان دانشگاهی نقش بسیار مهمتری را در آموزش عالی ایفا می کنند ، و هم زمان دارای مسئولیت های بیشتری می باشند. در محیطی با فشار کاری بالا، رضایت کاری اساتید جوان دانشگاهی نیازمند توجه بیشتری می باشد (1). مطالعه رضایت کاری اساتید جوان دانشگاهی، دارای مفاهیم کاربردی مهمی می باشد، اینکار اساتید را برای تغییر ترقیب می کند، محیط کاری و کارایی دانشگاه ها را بهبود می بخشد (2). به علاوه، رفت و آمد زیاد اساتید به دانشگاه، تاثیرات زیان آوری بر تعهد سازمانی اساتید و توسعه دانشگاه دارد. بنابراین، ایجاد یک محیط کاری با کیفیت، یک عنصر اصلی در رقابت بین دانشگاه ها می باشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید