مقاله ترجمه شده درباره مدل سازی خزش مگنتوترمو الاستیک وابسته به زمان کره FGM (مواد مدرج تابعی) – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدل سازی خزش مگنتوترمو الاستیک وابسته به زمان کره FGM (مواد مدرج تابعی) با استفاده از روش حل تقریب متوالی الاستیک


عنوان انگلیسی مقاله:

Time-dependent magnetothermoelastic creep modeling of FGM spheres using method of successive elastic solution


کلمات کلیدی مقاله:

حوزه های FGM، مغناطیس خزش ترموالاستیک، تاریخچه تنش و کرنش


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

فیزیک، مهندسی مکانیک


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

طراحی جامدات و حالت جامد


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2.هندسه، ویژگی مواد و شرایط بارگذاری

3.فرمول اساسی برای آنالیز خزش مگنتو ترمو الاستیک کره های FGM

3.1آنالیز مگنتو ترمو الاستیک کره های FGM

3.2 مدل سازی خزش مگنتو ترمو الاستیک وابسته به زمان کره FGM

3.2.1روش عددی برای دستیابی به تاریخچه تنش ها و کرنش ها

4.نتایج و بحث

5.نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Magnetothermoelastic creep behavior of thick-walled spheres made of functionally graded materials (FGM) placed in uniform magnetic and distributed temperature fields and subjected to an internal pressure is investigated using method of successive elastic solution. The material creep, magnetic and mechanical properties through the radial graded direction are assumed to obey the simple power law variation. Using equations of equilibrium, stress–strain and strain–displacement a differential equation, containing creep strains, for displacement is obtained. A semi-analytical method in conjunction with the Mendelson’s method of successive elastic solution has been developed to obtain history of stresses and strains. History of stresses, strains and effective creep strain rate from their initial elastic distribution at zero time up to 55 years are presented in this paper. Stresses, strains and effective creep strain rate are changing in time with a decreasing rate so that after almost 50 years the time-dependent solution approaches the steady state condition when there is no distinction between stresses and strains at 50 and 55 years.

چکیده

رفتار خزشی مگنتو ترمو الاستیک کره ی جدار ضخیم ساخته شده از مواد مدرج تابعی ( FGM) که در میدان مغناطیسی یکنواخت و میدان توزیع دما قرار دارد و تحت اثر فشار داخلی می باشد، با استفاده از حل تقریب متوالی الاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. فرض می شود که خزش ماده، خواص مغناطیسی و مکانیکی در راستای شعاع از قانون توانی تبعیت می کنند. معادله ی دیفرانسیلی برای جابجایی شامل کرنش های خزشی ، با استفاده از معادلات تعادل، تنش-کرنش و کرنش- جابجایی به دست خواهد آمد. روش شبه تحلیلی در رابطه با روش تقریب متوالی الاستیک مندلسون، برای به دست آوردن تاریخچه ی تنش و کرنش، تدوین گردیده است. تاریخچه ی تنش ها، کرنش ها و نرخ کرنش خزشی موثر از توزیع اولیه ی آنها در زمان صفر، تا زمان 55 سال در این مقاله ارائه گشته است. تنش ها، کرنش ها و نرخ کرنش موثر به صورت متغیر با زمان با نرخ کاهنده ای تغییر می یابند، به گونه ای تقریبا پس از 50 سال، حل وابسته به زمان به شرایط حالت پایدار رسیده و تفاوت قابل تمایزی در تنش ها و کرنش ها بعد از 50 و 55 سال وجود نخواهد داشت.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید