مقاله ترجمه شده درباره پیام رسانی مکرر Wnt، BMP و RA سبب تنظیم صلاحیت تکوینی در طول اندام زایی اندودرم – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

زمانبندی مهمترین مسئله است: پیام رسانی مکرر Wnt، BMP و RA سبب تنظیم صلاحیت تکوینی در طول اندام زایی اندودرم خواهد شد


عنوان انگلیسی مقاله:

Timing is everything: Reiterative Wnt, BMP and RA signaling regulate developmental competence during endoderm organogenesis


کلمات کلیدی مقاله:

اندودرم، الگودهی، معده‌ جلویی، معده‌ میانی، معده‌ عقبی، ریه، حنجره، روده، رتینوئیک اسید، Wnt، Bmp، Nkx2-1، زنوپوس، موش، hPSC


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 زیست شناسی و پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

ژنتیک، ژنتیک پزشکی، علوم سلولی و مولکولی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. نتایج

1. 2. در زنوپوس، صلاحیت تنفسی بوسیله‌ی مرحله‌ی گاسترولای اولیه به اندودرم قدامی محدود می‌شود

2. 2. تاثیرات وابسته به مرحله رتینوئیک اسید بر القاء ریه در زنوپوس

3. 2. رتینوئیک اسید صلاحیت تنفسی را در اندودرم موش تنظیم می‌کند

4. 2. الگودهی وابسته به Wnt/BMP گاسترولایی بر صلاحیت اندودرم و پاسخ به نشانه‌های القایی RA/Wnt/BMP در زنوپوس تاثیر می‌گذارد.

5. 2. Wnt/RA/BMP تکرار بر صلاحیت تکوینی اندودرم کامل انسانی مشتق از سلول‌های بنیادی پرتوان تاثیر می‌گذارد

3. بحث

4. مواد و روش‌ها

1. 4. روش های مخصوص زنوپوس

2. 4. روش های مخصوص موش

3. 4. روش های مخصوص hPSC


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The formation of organs from naïve progenitor cells is controlled by combinatorial signaling of a handful of pathways including Wnt, BMP, FGF, Notch, Hedgehog, and retinoic acid (RA) (Kraus and GrapinBotton, 2012; Zorn and Wells, 2009). These signals are required in distinct temporal windows to progressively direct embryonic cells through a series of fate decisions into specific tissue lineages. In many cases these same signals can have dramatically different effects at different stages of development – promoting a given lineage at one time and then inhibiting at a subsequent time. This dynamic response is a commonly observed but poorly understood phenomenon in the development of many lineages, including cardiogenesis (Gessert and Kuhl, 2010; Loh et al., 2016), neurogenesis (Sasai et al., 2014) and endoderm organogenesis within the respiratory and digestive systems (Loh et al., 2014; Zorn and Wells, 2009). In most organ systems it is still poorly understood how the ability or “competence” of a tissue to respond to signals changes over time, and how early signaling events impact subsequent responses to the same signals. A detailed understanding of these reiterative signaling dynamics is required for a comprehensive roadmap of organogenesis, which is likely necessary to facilitate the generation of multi-lineage organ tissues from human pluripotent stem cells (hPSCs) (McCauley and Wells, 2017).

1. مقدمه
تشکیل اندام‌ها از سلول‌های پیش‌ساز بوسیله‌ی پیامرسانی ترکیبی چندین مسیر من جمله Wnt، BMP، FGF، Notch، Hedgehog و رتینوئیک اسید (RA) کنترل می‌گردد. این پیام‌ها در تشکیل پنجره‌های زمانی مجزا برای هدف قرار دادن پیوسته‌ی سلول‌های جنینی از طریق مجموعه‌ای از تصمیمات تعیین سرنوشت در مورد دودمان‌های بافتی خاص لازم هستند. در بسیاری موارد، این پیام‌های یکسان می‌توانند تاثیرات کاملا متفاوتی در مراحل مختلف تکوینی داشته باشند، مثلا سبب تحریک یک دودمان خاص در یک زمان شوند و در زمان بعدی همان دودمان را مهار کنند. این پاسخ پویا پدیده‌ای است که غالبا مشاهده می‌گردد، اما اطلاعات کمی از آن در دسترس است و در تکوین دودمان‌های متعددی همانند کاردیوژنز، نورون‌زایی و اندام‌زایی اندودرم در دستگاه‌های تنفسی و گوارشی مشاهده می‌گردد. نحوه‌ی تغییر توانایی یا “صلاحیت” یک بافت برای پاسخ‌دهی به پیام‌های یکسان در اکثر اندام‌های بدن ناشناخته مانده است. درک دقیق این پویایی‌های پیامرسانی تکراری برای تعیین یک نقشه‌ی راه جامع در مورد اندام‌زایی و به احتمال زیاد برای تسهیل تولید بافت‌های چند دودمانی از سلول‌های بنیادی پرتوان انسانی (hPSCها) ضروری است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید