مقاله ترجمه شده درباره کاهش تخریب زیست محیطی از طریق فعالیت کارآفرینی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

به سوی نظریه ای از کارآفرینی پایدار: کاهش تخریب زیست محیطی از طریق فعالیت کارآفرینی


عنوان انگلیسی مقاله:

Toward a theory of sustainable entrepreneurship: Reducing environmental degradation through entrepreneurial action


کلمات کلیدی مقاله:

کارآفرینی، فرصت، شکست بازار، محیط، پایداری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

محیط زیست و مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

کارآفرینی و آلودگی محیط زیست


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. خلاصه اجرایی

2. مقدمه

3. گسترش نظری

3.1. نظریه بازار و شکست بازار

3.2. شکست بازار و تخریب زیست محیطی

3.3. شکست بازار و فرصت کارآفرینانه

3.4. شکست بازار، فرصت کارآفرینانه، و کارآفرینی زیست محیطی و پایدار

3.5. ماهیت فرصت ها برای کارآفرینی زیست محیطی

4. بحث و نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This article explains how entrepreneurship can help resolve the environmental problems of global socio-economic systems. Environmental economics concludes that environmental degradation results from the failure of markets, whereas the entrepreneurship literature argues that opportunities are inherent in market failure. A synthesis of these literatures suggests that environmentally relevant market failures represent opportunities for achieving profitability while simultaneously reducing environmentally degrading economic behaviors. It also implies conceptualizations of sustainable and environmental entrepreneurship which detail how entrepreneurs seize the opportunities that are inherent in environmentally relevant market failures. Finally, the article examines the ability of the proposed theoretical framework to transcend its environmental context and provide insight into expanding the domain of the study of entrepreneurship.

چکیده

این مقاله توضیح می دهد که چگونه کارآفرینی می تواند در حل مشکلات زیست محیطی سیستم اجتماعی-اقتصادی جهانی کمک کننده باشد. اقتصاد زیست محیطی بر این باور است که تخریب محیط زیست در نتیجه ی شکست بازار است در حالیکه ادبیات کارآفرینی استدلال می کند که فرصت ها به شکست بازار مرتبط هستند. بررسی این ادبیات حاکی از آن است که شکست بازار مربوط به عوامل زیست محیطی، فرصت هایی برای دست یابی سودآوری ایجاد می کند در حالی که به طور همزمان رفتار اقتصادی تخریب زیست محیطی را کاهش می دهد. همچنین مفاهیم کارآفرینی پایدار و زیست محیطی را نشان می دهد که شرح می دهد چگونه کارآفرینان فرصت هاییی که مربوط به شکست بازار زیست محیطی است را بدست می آورند. در نهایت، این مقاله توانایی چارچوب نظری پیشنهادی را فراتر از زمینه ی زیست محیطی اش بررسی می کند و بینشی در گسترش زمینه ی مطالعات کارآفرینی ارائه می دهد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید