مقاله ترجمه شده درباره رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی: دیدگاه هویت اجتماعی


عنوان انگلیسی مقاله:

Transformational leadership and job performance: A social identity perspective


کلمات کلیدی مقاله:

رهبری تحول گرا، تمایز فردی، شناسایی گروه، رفتار خلاقانه، OCB، نظریه هویت اجتماعی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت کسب و کار، مدیریت اجرایی، مدیریت عملکرد، مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- نظریه و فرضیه

2-1 رهبری تحول گرا، نظریه هویت فردی و پیامدهای کار

2-2 رهبری تحول گرای فردی و تمایز فردی

2-3 رهبری تحول گرای مبتنی بر گروه و شناسایی گروه

2-4 تمایز فردی و رفتار خلاقانه

2-5 نقش میانجی گری تمایز فردی

2-6 شناسایی گروه، OCBG و OCBI

2-7 نقش میانجی گری شناسایی گروه

1- روش ها

3-1 نمونه و روش

3-2 معیارها

3-2-1 رهبری تحول گرا

3-2-2 تمایز فردی

3-2-3 شناسایی گروه

3-2-4 رفتار خلاقانه

3-2-5 رفتارهای شهروندی سازمانی

3-3 مدل اندازه گیری

3-4 سطح تحلیل

3- نتایج

4-1 توجیه برای تجمع

4-2 آمار توصیفی و همبستگی ها

4-3 آزمون فرضیه ها

4- بحث

5-1 ملاحظات نظری

5-2 ملاحظات کاربردی

5-3 محدودیت ها و مسیرهای تحقیقاتی آینده

5- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Transformational leadership is one of the most prevalent approaches to understanding individual, group and organizational effectiveness (Bass, 1985). Transformational leaders display certain types of behaviors that include raising followers to a higher level of achievement, enabling them to transcend their personal interests for collective welfare, focusing on their abilities to facilitate personal growth, and developing their intellectual ability to approach problems in new ways (Bass, 1985). These behaviors imply that the motivational basis of transformational leadership is a process of changing the way followers envision themselves (see Lord & Brown, 2004; Shamir, House, & Arthur, 1993).

1- مقدمه
رهبری تحول گرا یکی از شایع ترین رویکردهای اثربخشی درک فردی، گروهی و سازمانی است (باس، 1985). رهبری تحول گرا انواع مشخصی از رفتارها را نشان می دهد که ارتقای پیروان به سطح بالاتری از دست یابی، آنها را قادر می کند تا از منافع شخصی خود برای منافع جمعی فراتر بروند، بر توانایی های خود برای تسهیل رشد فردی تمرکز می کنند و توانایی عقلانی خود برای حل مسائل به شیوه های جدید توسعه می دهند (باس، 1985). این رفتارها نشان می دهند که مبانی انگیزشی رهبری تحول گرا فرایند تغییر به روشی است که پیروان خود را تصور می کنند (به لورد و براون، 2004؛ شامیر، هاوس و آرتور، 1993 مراجعه کنید).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید