مقاله ترجمه شده درباره گیاهان ترانس ژنیک برای گیاه پالایی و تجزیه بیولوژیکی ارتقا یافته و زنوبیوتیک های آلی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

گیاهان ترانس ژنیک برای گیاه پالایی و تجزیه بیولوژیکی ارتقا یافته و زنوبیوتیک های آلی


عنوان انگلیسی مقاله:

Transgenic plants for enhanced biodegradation and phytoremediation of organic xenobiotics


کلمات کلیدی مقاله:

ترمیم گیاهی، سیتوکروم P450s،گلوتاتیون s-ترانسفرازها، آنزیم های باکتریایی، گیاهان ترانسژنیک، متابولیسم، زنوبیوتیک های آلی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

ژنتیک و علوم گیاهی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

1. مقدمه

2. گیاهان ترانس ژنیک برای ترمیم محیطی

3. راه های تجزیه در گیاهان

4. سیتوکروم P450S: چشم اندازهای محیطی

5. جاسازی CY450 در گیاهان بالاتر برای متابولیسم زنوبیوتیک ارتقا یافته

5.1 گیاهان ترانس ژنیک استخراج کننده P450S انسانی برای متابولیسم آفت کش

5.1.1 برنج ترانس ژنیک

5.1.2 تنباکو و گیاهان سیب زمینی ترانس ژنیک

5.2 گیاهان ترانس ژنیک استخراج کننده متابولیسم هیدروکربن هالوژنه

5.2.1 درختان صنوبر ترانس ژنیک

5.3 کشت های معلق سلول گیاهی به صورت سیستم استخراج برای ایزو آنزیمهای P450 انسانی

6. گلوتاتیون S-ترانسفرازها (GSTs): چشم اندازهای محیطی

7. گیاهان ترانس ژنیک بیش از حد استخراج کننده GSTها برای تجزیه ارتقا یافته/ ترکیب زنوبیوتیک های آلی

8. گیاهان ترانس ژنیک برای ترمیم بهتر مواد منفجره

9. گیاهان ترانس ژنیک برای ترمیم ریشه زنوبیوتیک های آلی

10. گیاهان ترانس ژنیکی که برای ترمیم گیاهی برخی از آلاینده های دارای اولویت دیگر توسعه یافته اند

11. نتیجه گیریها و رهنمودهای آینده

تقدیرنامه ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Phytoremediation — the use of plants to clean up polluted soil and water resources — has received much attention in the last few years. Although plants have the inherent ability to detoxify xenobiotics, they generally lack the catabolic pathway for the complete degradation of these compounds compared to microorganisms. There are also concerns over the potential for the introduction of contaminants into the food chain. The question of how to dispose of plants that accumulate xenobiotics is also a serious concern. Hence the feasibility of phytoremediation as an approach to remediate environmental contamination is still somewhat in question. For these reasons, researchers have endeavored to engineer plants with genes that can bestow superior degradation abilities. A direct method for enhancing the efficacy of phytoremediation is to overexpress in plants the genes involved in metabolism, uptake, or transport of specific pollutants. Furthermore, the expression of suitable genes in root system enhances the rhizodegradation of highly recalcitrant compounds like PAHs, PCBs etc. Hence, the idea to amplify plant biodegradation of xenobiotics by genetic manipulation was developed, following a strategy similar to that used to develop transgenic crops.

چکیده

ترمیم گیاهی(phytoremediation)- استفاده از گیاهان برای پاک سازی خاک ها و منابع آبی آلوده- توجه زیادی را در چند سال اخیر به خود معطوف نموده است.گرچه گیاهان دارای توان ذاتی برای غیر سمی نمودن زنوبیوتیک ها هستند، آنها عموما دچار کمبود راه کاتابویک برای تجزیه ی کامل این ترکیبات در مقایسه با میکرو ارگانیسم ها، هستند.هم چنین دغدغه هایی در زمینه پتانسیل معرفی آلاینده ها در زنجیره غذایی وجود دارد. مسئله نحوه کنترل نمودن گیاهانی که زنوبیوتیک ها را روی هم انباشته میکنند هم یک نگرانی جدی محسوب میشود. از اینرو عملی بودن ترمیم گیاهی به عنوان دستاوردی برای بهبود و درمان آلودگی محیطی، هم چنان تا حدی مورد سوال قرار دارد. به این دلایل، محققان تلاش کرده اند گیاهان را با ژن هایی که توانایی های تجزیه عالی تری را دارند مهندسی نمایند. یک روش مستقیم برای ارتقاء سودمندی گیاه درمانی، در گیاهانی بیشتر آشکار است که ژنهای آنها در متابولیسم، جذب یا انتقال آلاینده های ویژه، مشارکت دارند.به علاوه، استخراج ژنهای مناسب در سیستم ریشه ای، تجزیه ریشه ای ترکیبات به شدت سرسخت مانند PAHs,PCBs و غیره را ارتقا میدهد. از اینرو، ایده تقویت تجزیه بیولوژیکی گیاهی زنوبیوتیک ها، از طریق دستکاری ژنتیکی ،توسعه یافت، به دنبال یک روش مشابه با آنچه برای توسعه محصولات ترانس ژنیک، استفاده شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید