قرار گرفتن در معرض تروما مربوط به استرس شدید، مورفولوژی آمیگدال تغییریافته و یادگیری انسداد ناکافی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

قرار گرفتن در معرض تروما مربوط به استرس شدید، مورفولوژی آمیگدال تغییریافته و یادگیری انسداد ناکافی: ملاحظات روان پزشکی


عنوان انگلیسی مقاله:

Trauma exposure relates to heightened stress, altered amygdala morphology and deficient extinction learning: implications for psychopathology


کلمات کلیدی مقاله:

تروما، استرس، آمیگدال، ترس شرطی، انقراض یادگیری، پس از سانحه، اختلال استرس، افسردگی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

روانپزشکی و مغز و اعصاب


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 مقدمه

2 مواد و روش

2-1 شرکت کنندگان در مطالعه

2-2 پرسشنامه

2-3 پروتکل تصویرسازی تشدید مغناطیسی و ارزیابی حجمی

2-4 حجم کل مغز

2-5 تجزیه و تحلیل شکل آمیگدال

2-6 پارادایم ترس شرطی

2-7 ارزیابی کورتیزول بزاق

2-8 تحلیل های آماری

3 یافته ها

3-1 داده های پرسشنامه

3-2 حجم آمیگدال

3-3 تحلیل شکل آمیگدال

3-4 نشانه های ترس شرطی

3-4-1 پاسخ های هدایت پوستی

3-4-2 گزارش های شفاهی

3-4-3 رابطه میان حجم آمیگدال و داده های شرطی سازی

3-5 خط مبنای کورتیزول بزاق

3-6 آزمایش سرکوب دگزامتازون

4 بحث

تقدیر و تشکر


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

2.7 Salivary cortisol assessment

Salivary cortisol was assessed on two consecutive days at nine different time-points, using sterile cotton salivettes, which study participants held in the mouth for about one minute. The subjects were instructed to take the first cotton probe as soon as they would wake up, and then after 30’, 45’, 60’, at 11:00h, 13:00h, 15:00h, 18:00h, 20:00h. This sampling strategy allows to quantify a full day cortisol profile, and therefore can return potential group differences in separate time-windows of the day (cfr., Törnhage, 2009). The sampling swabs were stored in a tube with an electric monitoring cap (MEMS, Aardex Ltd., Switzerland) that registered the exact time the tube was opened and swabs were removed. Subjects were instructed to take an oral dose of dexamethasone (0.5 mg) at 11:00 pm of day one, and to repeat the same measurement protocol on the day after. Concentrations of salivary free cortisol were measured using a commercially available chemiluminescenceimmuno-assay (CLIA; IBL, Hamburg, Germany).

2-7 ارزیابی کورتیزول بزاق
کورتیزول بزاقی دو روز متوالی در 9 نقطه مختلف زمانی با استفاده از بزاق های پنبه استریل ارزیابی شد، که شرکت کنندگان در مطالعه برای یک دقیقه این پنبه را در دهان نگاه داشته بودند. به این افراد آموزش داده شده بود که محض بیدار شده این پنبه استفاده کنند و سپس پس از 30، 45، 60 دقیقه در ساعت 11:00، 13:00، 15:00، 18:00، 20:00. این روش نمونه گیری اجازه می دهد تا مشخصات کورتیزول در یک روز کامل مشخص شود و بنابراین بتواند تفاوت های گروهی بالقوه را در جداول زمانی جداگانه از روز بازگرداند (مراجعه کنید به ترنهاج، 2009).
سمبه نمونه برداری در یک لوله با یک مانیتور الکتریکی نظارت نگهداری می شود (MEMS، Aardex Ltd، سوئیس) که زمان دقیق را ثبت کرده، لوله باز می شود و سمبه برداشته می شود. به افراد مصرف دوز خوراکی دگزامتازون (5/0 میلی گرم) در ساعت 11:00 بعدازظهر از یک روز آموزش داده می شود و همین اندازه در روز بعد نیز تکرار می‌شود غلطت کورتیزول آزاد بزاق با استفاده از یک آزمایش شیمیایی قابل‌استخراج اندازه گیری شد (CLIA، IBL، هامبورگ، آلمان).

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله


 

دیدگاهتان را بنویسید