مقاله ترجمه شده درباره رویکردهای مورد اعتماد برای مسیریابی ایمن در شبکه موقت خودرو – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رویکردهای مورد اعتماد برای مسیریابی ایمن در شبکه موقت خودرو: نظرسنجی


عنوان انگلیسی مقاله:

Trust based approaches for secure routing in VANET: A Survey


کلمات کلیدی مقاله:

شبکه موقت خودرو، پروتکل های مسیریابی، مدیریت اعتماد، اعتبار، امنیت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

امنیت اطلاعات، شبکه های کامپیوتری، دیتا و سامانه های شبکه ای


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2- پروتکل های مسیریابی برای شبکه های موقت خودرو

1-2 پروتکل مسیر یابی مبنی بر مکان یابی

1-1-2 پروتکل های مسیریابی مبتکر

1-1-1-2 مسیریابی بردار فاصله دنباله ای مقصد

2-1-1-2 پروتکل مسیریابی وضعیت متصل بهینه سازی شده

3-1-1-2 مسیریابی وضعیت چشم ماهی

2-1-2 پروتکل های مسیریابی واکنشی

1-2-1-2 بردار فاصله حسب تقاضا موقت

2-2-1-2 پروتکل مسیریابی منبع پویا

3-2-1-2 پروتکل مسیریابی ترتیب زمانی

3-1-2 پروتکل های ترکیبی

1-3-1-2 پروتکل مسیریابی ناحیه

2-2 پروتکل مسیریابی مبتنی بر موقعیت

3-مسائل مدیریت اعتماد در شبکه های موقت خودرو

4-آثار مربوطه

5- نتیجه گیری و حیطه آتی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Vehicular ad-hoc network is an emerging area in networking. It is a subset of Mobile ad-hoc networks. Vehicular ad-hoc network that provides Vehicles to Vehicles (V2V), Rode-side Unit to Rode-side Unit(R2R) and Vehicles to rode-site Unit (V2R) communication[30]. In recent years, more accident cases are found significantly. Due to this, roads are found to be more congested and busy. With the help of dedicated short range communication (DSRC) VANETs establishes communication between various vehicles which are changing their direction frequently. Vehicles directly communicate with different vehicles and send information regarding traffic jams, warning messages with road-site unit (RSU) which is fix equipment in roads.

1-مقدمه
شبکه موقت خودرو زمینه نوپدید در شبکه بندی می باشد. آن زیرمجموعه ای از شبکه های موقت سیار می باشد. شبکه موقت خودرو ارتباطات خودرو به خودرو، واحد پیش راندن کناری به واحد پیش راندن کناری و خودرو به واحد پیش راندن کناری فراهم می سازد (30).در سال های اخیر، نمونه های زیادی از تصادف را شاهد بوده ایم. به خاطر این مسئله، جاده ها شلوغ تر و پر ازدحام تر می شوند. شبکه های موقت خودرو با کمک ارتباطات برد کوتاه اختصاص یافته بین خودروهای مختلف ارتباط برقرار می کند که اغلب مسیر آنها را تغییر می دهد. خودروها به طور مستقیم با خودروهای مختلف ارتباط برقرار می کنند و اطلاعاتی درباره ازدحام ترافیک ارسال می کنند و پیام های هشدار با واحد کنار جاده تبادل می کند که تجهیزات ثابت جاده ای محسوب می گردد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید