مقاله ترجمه شده درباره بررسی (آزمایش) سونوگرافی روده کوچک، روده بزرگ، و چادرینه بزرگ در 30 بز سانن – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بررسی (آزمایش) سونوگرافی روده کوچک، روده بزرگ، و چادرینه بزرگ در 30 بز سانن


عنوان انگلیسی مقاله:

Ultrasonographic examination of the small intestine, large intestine and greater omentum in 30 Saanen goats


کلمات کلیدی مقاله:

بز، روده کوچک، روده بزرگ، چادرینه بزرگ، سونوگرافی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

دامپزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بافت شناسی مقایسه ای و علوم آزمایشگاهی دامپزشکی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مواد و روش‌ها

حیوانات

بررسی (آزمایش) سونوگرافی روده کوچک و روده بزرگ

روده کوچک

روده بزرگ

بررسی (آزمایش) سونوگرافی چادرینه بزرگ

معاینه پس از مرگ

آنالیزهای آماری

نتایج

ژژنوم و ایلئوم

روده بزرگ

چادرینه بزرگ

بحث

نتیجه‌گیری

مغایرت با بیانیه‌های دیگر


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Introduction

In cattle, ultrasonographic examination of the small intestine (Marmier, 1993; Braun and Marmier, 1995) and large intestine (Amrein-Schneider, 1999; Braun and Amrein, 2001) has been described in healthy cows and in cows with ileus of the duodenum, ileum and jejunum (Braun et al., 1995, 2010; Braun, 2003, 2005; Nuss et al., 2006; Streeter and Step, 2007; Lejeune and Lorenz, 2008) and caecal dilatation (Braun et al., 2002). Evaluation of the contents of the small intestine in cattle is usually straightforward. Because there is generally no gas, the intestinal wall closest to the transducer as well as the intestinal contents and the wall furthest from the transducer can be visualised. The different parts of the small intestine can be clearly differentiated. The cranial part of the duodenum is easily identified because it starts at the abomasum and is in close contact with the liver and gallbladder. The descending duodenum can almost always be imaged and is identified as a horizontal structure running caudally between the two serosal layers of the greater omentum immediately adjacent to the abdominal wall. The jejunum and ileum cannot be differentiated ultrasonographically and represent the longest part of the small intestine. In most healthy cows, using a 3.5 MHz-linear transducer with a penetration depth of 17 cm, more than 10 loops of small intestine are seen, usually in cross-section but sometimes in longitudinal section, in the flank and 9th–12th intercostal spaces.

مقدمه:
در گاوها، بررسی (آزمایش) سونوگرافی روده ی کوچک (Marmier, 1993; Braun and Marmier, 1995) و روده بزرگ (Amrein-Schneider, 1999; Braun and Amrein, 2001) در گاوهای سالم و در گاوهای مبتلا به انسداد دئودنوم، ایلئوم و ژژنوم (Braun et al., 1995, 2010; Braun, 2003, 2005; Nuss et al., 2006; Streeter and Step, 2007; Lejeune and Lorenz, 2008) و اتساع سکوم (Braun et al., 2002) توصیف شده است. ارزیابی محتویات روده کوچک در گاوها معمولاً ساده می‌باشد. به دلیل اینکه عموماً هیچ گازی وجود ندارد، نزدیک‌ترین جداره ی روده به مبدل و همچنین محتویات روده‌ای و دورترین جداره از مبدل می‌تواند دیده شود. بخش‌های مختلف روده کوچک می‌توانند به‌وضوح از هم تمایز داده شوند. بخش سری دئودنوم به‌آسانی شناسایی می‌شود چون آن از شیردان آغاز می‌شود و در تماس نزدیک با کبد و کیسه صفرا می‌باشد. دئودنوم پایین‌رو تقریباً همیشه می‌تواند دیده شود و به‌صورت یک ساختار افقی شناسایی می‌شود که بین 2 لایه ی مشیمیه ی چادرینه ی بزرگ که مجاور جدار شکمی می‌باشد، امتداد پیدا می‌کند. ژژنوم و ایلئوم نمی‌توانند با سونوگرافی از هم متمایز شوند و بزرگ‌ترین بخش از روده ی کوچک را نشان می‌دهند. در بیشتر گاوهای سالم، با استفاده از یک مبدل خطی 3.5 مگاهرتزی با یک عمق نفوذ 17 سانتی‌متری، بیشتر از 10 لوپ از روده ی کوچک، معمولاً در مقطع عرضی اما گاهی اوقات در بخش طولی، در پهلو و در 9 امین و 12 امین فضاهای بین دنده دیده می‌شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید