مقاله ترجمه شده درباره استفاده از طرح اولیه برای تعیین منابع بازاریابی برای کمک به هم آفرینی ارزش مشتری – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

استفاده از طرح اولیه و محک زنی برای تعیین و تشخیص منابع بازاریابی برای کمک به هم آفرینی ارزش مشتری


عنوان انگلیسی مقاله:

Using blueprinting and benchmarking to identify marketing resources that help co-create customer value


کلمات کلیدی مقاله:

نظریه مبتنی بر منابع (RBT)، منابع بازاریابی، مدیریت خدمات، تعیین طرح اولیه، محک زنی، ارزش مشتری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازاریابی، مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک و لجستیک و زنجیره تامین


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. پیشینه تحقیق

2.1. نظریه مبتنی بر منابع

2.2. RBT و نقش آن در مدیریت خدمات

2.3. ارائه طرح اولیه خدمات وRBT

2.4. طرح اولیه وRBT

3. روش

3.1. محیط پژوهش

AusBargain محکزنی با 3.2.

3.3.اندازه گیری کیفیت خدمات و ادراك و دریافت ارزش

3.4. طرح خدمات با AusBargain

4.نتایج

5. بحث و نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

All indicators point to the fact that the pace of services and services innovation will continue to accelerate in the future (Spohrer & Maglio, 2008). Organizations often rely on services to improve customer value, and ultimately, organizational performance. However, organizations have also begun to realize that value creation occurs in interaction with customers (Grönroos, 2011; Ramaswamy, 2009) and that service is also offered through resources and capabilities, often intangible ones (Ramaswamy, 2009). There is a need to identify and continually develop those resources and capabilities that are essential for both the improvement of organizational performance and the creation of competitive advantage

1.مقدمه
همه شاخصها به این واقعیت اشاره میکند که سرعت خدمات و نوآوری خدمات ادامه خواهد یافت تا در آینده سرعت می یابد(Spohrer & Maglio, 2008). سازمان ها اغلب بر خدمات به منظور بهبود و توسعه ارزش مشتری، و در نهایت عملکرد سازمانی تکیه می کنند. با این وجود، سازمان ها نیز دریافتند که ایجاد ارزش در تعامل با مشتریان اتفاق می افتد (Grönroos, 2011; Ramaswamy, 2009) . خدمات نیز از طریق منابع و امکانات، اغلب از نوع نامحسوس ارائه می شود . (Ramaswamy 2009) نیاز به شناسایی و توسعه مستمر منابع و قابلیت هایی که هم برای بهبود عملکرد سازمانی و هم ایجاد مزیت رقابتی ضروری هستند، احساس می شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید